Aktualności

Organizowanie społeczności lokalnej po angielsku

Za nami drugi dzień Konferencji Pracowników Socjalnych „Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji”. Dziś naszymi przewodniczkami były Ann Hindley i Val Harris, brytyjskie ekspertki z wieloletnim doświadczeniem pracy z lokalnymi społecznościami.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się jak w Wielkiej Brytanii pracuje się w „trudnych” dzielnicach i sąsiedztwach. Jakie wyzwania stoją przed tamtejszymi organizatorami społeczności lokalnych i w jaki sposób rozwiązują oni lokalne problemy.

Dużo czasu poświęciliśmy na to, by w grupach zastanowić się jakie zmiany chcielibyśmy wprowadzić w społecznościach, w których pracujemy, jakie mamy wspólne trudności i z jakich zasobów możemy korzystać, by je przezwyciężyć. Badaliśmy również rozwój społeczności w kontekście pracy z rodzinami, młodymi ludźmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Val Harris jest doktorem nauk humanistycznych z zakresu rozwoju społeczności lokalnych, posiada czterdziestoletnie doświadczenie w pracy ze społecznościami lokalnymi. Specjalizuje się w nauczaniu z zakresu pracy nad rozwojem społeczności lokalnych. Wspiera lokalne grupy, a także pracuje przy projektach rządowych. Od wielu lat angażuje się w działania grup wolontariatu z Europy Wschodniej. Pełni funkcję przewodniczącej krajowych oraz regionalnych organizacji zajmujących się rozwojem społeczności.

Val Harris  jest redaktorem publikacji “Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej” (Community Work Skills Manual). którą Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wydało w języku polskim. Cała publikacja oraz jej poszczególne fragmenty w wersji elektronicznej dostępna jest TUTAJ 

Ann Hindley posiada tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu polityki, ma trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie rozwoju społeczności lokalnych. Od 1992 roku doradza w zakresie rozwoju społeczności lokalnych. Specjalizuje się w rozwoju społeczności na terenach wiejskich, sprawach dotyczących środowisk bloków socjalnych oraz pracy z grupami wyznaniowymi. Prowadzi szkolenia, jest nauczycielem akademickim. Była członkinią założycielką Angielskiej Rady ds. Standardów Szkoleń i Kwalifikacji w zakresie Rozwoju Społeczności Lokalnych (England Standards Board for Training and Qualifications in Community Development).

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.