Aktualności

Organizowanie Społeczności Lokalnej – praktyka społeczna oparta na dowodach zmiany

Co blokuje więziotwórczą politykę społeczną i dlaczego reguły formalne wypierają merytorykę? Jak transmitować strategie ogólne na poziomy regionalne?

Pierwszy dzień konferencji „Aktywna wspólnota lokalna – o nowe oblicze pomocy społecznej”  za nami. W gronie ekspertów i praktyków zastanawialiśmy się nad różnymi znaczeniami aktywnej wspólnoty na trzech poziomach – krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprzez wystąpienia i dyskusje z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, kadry zarządzającej pomocą społeczną i ekspertów oraz warsztaty, prowadzone przez praktyków – organizatorów społeczności lokalnych z różnych regionów Polski szukaliśmy  nowych rozwiązań włączających aktywną wspólnotę do polityki społecznej. Eksperci rozmawiali o szansach skutecznego rozwoju na poziomie lokalnym w perspektywie krajowej. Praktycy pokazywali działania na rzecz organizowania społeczności lokalnych w skali małych, średnich i dużych miast. Doświadczenia i wnioski z prowadzonych dyskusji będą wstępem do rozważań o wyzwaniach stojących przed instytucjami pomocy i integracji społecznej w nowej perspektywie finansowej i legislacyjnej.