Aktualności

Osoby, zajmujące się Organizowaniem Społeczności Lokalnej w Tłuszczu to ludzie z pasją!

Co najbardziej zapamiętali uczestnicy Seminarium „Aktywizacja, Społeczność, Przedsiębiorczość – doświadczenia OPS Tłuszcz”? Prezentujemy refleksje naszych uczestników.

Barbara Koch, MOPS Kraków

„Możliwość uczestnictwa w seminarium „Aktywizacja, Społeczność, Przedsiębiorczość – doświadczenia OPS Tłuszcz” stała się dla mnie okazją do refleksji o roli, jaką w aktywizacji społeczności pełnić może umiejętne wykorzystanie zasobu w postaci poczucia społecznej tożsamości. W Tłuszczu udało się to osiągnąć dzięki odwołaniu do historii i tradycji regionu poprzez osadzenie inicjatyw takich jak Miodzio Wioska czy warsztaty dla dzieci w gospodarstwie agroturystycznym w zakorzenionych zwyczajach lokalnych. Działania takie wydają się w naturalny sposób angażować społeczność uruchamiając już istniejące sieci społeczne oraz stwarzając możliwość do wykształcenia nowych (niezwykle istotna wydaje mi się w tym kontekście współpraca międzypokoleniowa, jaką można zaobserwować w Tłuszczu, a więc wspólne działania podejmowane przez seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz beneficjentów Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie). Sukces tych inicjatyw w Tłuszczu doskonale ilustruje moim zdaniem, w jaki sposób kapitał kulturowy społeczności wzmacnia jej kapitał społeczny…..”
„…..Na co dzień pracuję w zagrożonej wykluczeniem społeczności bloków socjalnych i obserwuję przejawy tego wykluczenia w postaci braku poczucia przynależności do szerszej grupy odniesienia, co wiąże się ze słabo określoną, pełną ambiwalencji tożsamością społeczną. Wyzwaniem dla organizatora społeczności lokalnej jest zatem zainicjowanie procesu tworzenia poczucia tej tożsamości. Jak pokazuje przykład Tłuszcza, sprzyjać temu może dogłębna diagnoza lokalnych zasobów i osadzenie działań aktywizujących społeczność w kontekście historii i tradycji lokalnych.”

Natalia Kupferschmidt, Inga Tylicka – Grzywacz, MOPS Brodnica

„….Od momentu przystąpienia Brodnickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do procesu zdobycia certyfikatu jakości CAL, który miał finał w lutym 2015 roku po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się z innymi ośrodkami pracującymi metodą OSL.
W pracy Organizatora Społeczności Lokalnej bardzo ważna jest wymiana doświadczeń, dlatego chętnie wzięliśmy udział w spotkaniu. Mieszkańcy Tłuszcza gdzie rolę lidera przyjmuje OPS zaskoczyli nas poziomem współpracy na rzecz wspólnej inicjatywy – dobra, jedności i rozwoju miejsca w którym żyją. Uczestnicy seminarium mieli okazję spotkać się z różnymi osobami – władzami miasta, kierownikami instytucji, przedstawicielami organizacji, biznesu, pracownikami socjalnymi, mieszkańcami osiedli oraz wolontariuszami. Co zaskakujące i ujmujące wszystkie te osoby przedstawiały spójny, niezwykle optymistyczny obraz prowadzonych w Tłuszczu działań.
Wielość inicjatyw podejmowanych przez OPS w Tłuszczu oraz ilość osób jakie skupione są wokół realizowanych działań jest trudna do opisania. Mała miejscowość, mały Ośrodek, trudna historia wszystko to w Polskich realiach mogłoby się przekuwać na pasmo stagnacji, biedy, postawy roszczeniowej wobec władz, PUP, OPS, wzajemnych pretensji, żali, zniechęcenia. W Tłuszczu jest zupełnie inaczej, tam wszyscy się znają, szanują, wspierają. Realizują wspólne projekty i inicjatywy, nie zasłaniają się papierami ani stwierdzeniem ,,nie da się”, ,,nie chce mi się”, ,, ile za to dostanę”, ,,nie mam czasu”, nikt nie szuka wymówek, żeby mieć mniej pracy, wszyscy wspólnie działają. OPS w Tłuszczu daje ludziom wsparcie wielu specjalistów, wysłuchuje ludzi i szuka odpowiednich rozwiązań do ich problemów, umożliwia ludziom osobisty rozwój, daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia, dzięki temu osoby wspierane znajdują zatrudnienie. Osoby zajmujące się Organizowaniem Społeczności Lokalnej w Tłuszczu to ludzie z pasją. Wszystko to jest trybikiem, który napędził maszynę współpracy, sprawił że Tłuszcz stał się miejscem gdzie zaczęli gościć turyści, którzy przyjeżdżają tam by zarazić się optymizmem i pasją…”

Izabela Lewicka Jopek, Aspirant Pracy Socjalnej – Animator Lokalny, MOPS, Kraków

“W dniach 18 – 19 maja 2015 roku miałam okazję uczestniczyć w Seminarium „Aktywizacja, Społeczność, Przedsiębiorczość – doświadczenia OPS Tłuszcza”. Pracując jako Animator Lokalny muszę motywować, mobilizować oraz pobudzać ludzi i całe środowisko lokalne do działania i zmieniania ich rzeczywistości, napotykając niejednokrotnie na różnorodne bariery. Dzięki uczestniczeniu w Seminarium mogłam zapoznać się ze skutecznymi rozwiązaniami wykorzystywanymi przez OPS Tłuszcz. Na przykładzie Tłuszcza widać, jak istotna jest identyfikacja różnorodnych barier, które blokują bądź uniemożliwiają ludzkie zaangażowanie, odpowiedzialne za zmiany postaw i zachowań potrzebnych dla rozwoju społeczeństwa lokalnego. Widoczne jest tutaj ciągłe podejmowanie inicjatyw nakierowane właśnie na wzrost zaangażowania wśród mieszkańców. Zaangażowanie mieszkańców Tłuszcza jest ciągle wzmacniane przez m. in. OPS czy włodarzy miasta, dzięki czemu mogłam być świadkiem jak wielu Tłuszczan są lub chcą być konsekwentni w działaniu oraz zaangażowaniu w urzeczywistnianiu swoich wizji. Bardzo dobrze widać to na przykładzie Miodzio Wioski a także Gospodarstwa Agroturystycznego w Rudnikach. Tłuszcz wspiera bowiem rozwój przedsiębiorczości społecznej, a także rozwój partnerskich relacji w środowisku lokalnym poprzez budowanie sieci porozumień. Zachęca również członków społeczności lokalnej do samorozwoju i aktywności, pobudza stosunki międzyludzkie, poczucie przynależności, dzięki czemu podnosi efektywność działań lokalnych grup, które są uzupełnieniem działalności podmiotów publicznych. To co wywarło jednak na mnie największe wrażenie to fakt, iż lokalne władze wraz z partnerami, dzięki nieustannemu dialogowi, mogą lepiej zrozumieć potrzeby społeczności, przez co inspirować ich członków do działania i podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych”.