Aktualności

Oświadczenie

Oświadczenie

 

 

Dotyczy: zmian w zapytaniu ofertowym 2/CAL/LZ/2018 z dnia 17.01.2018r., którego przedmiotem jest usługa trenerska polegająca polegającą na przeprowadzeniu cyklu dwudniowych warsztatów w ramach Panelu Kompetencji Społecznych realizowanych w projekcie pn. „Liderzy zmiany!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr RPMA.09.01.00-14-8220/17

 

 

W dniu 29 stycznia 2018r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym 2/CAL/LZ/2018r. z dnia 17.01.2018r.:

 

  1. W związku z dużą ilością warsztatów do przeprowadzenia oraz harmonogramem projektu zwiększa się liczbę trenerów do wyłonienia w ramach postępowania:

 

Obecny zapis Nowy zapis
Celem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie 6 Trenerów na prowadzenie warsztatów w ramach Panelu Kompetencji Społecznych, które będą realizowane w projekcie przeznaczonym dla 254 osób 18 grup szkoleniowych (każda grupa po ok. 15 osób). Dla każdej z grup przewiduje się Cykl 8 warsztatów. Każdy warsztat trwać będzie dwa dni, w sumie 15 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna to 45 min.). Łącznie zostanie przeprowadzonych 144 warsztaty. Celem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie 12 trenerów do przeprowadzenie 144 warsztatów dla 18 grup po 15 uczestniczek/uczestników w grupie, warsztaty przeprowadzone zostaną w cyklach

 

  1. Wydłuża się termin składania ofert w postępowaniu do dnia 05.02.2018r. do godz. 24:00