Aktualności

Partnerstwa na start! Wyniki naborów

Zakończyła się rekrutacja do Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB oraz Programu wspierania partnerstw bibliotek I i II rundy PRB

Do konkursu zgłosiło się 78 bibliotek z III rundy oraz 31 bibliotek z rundy I i II. Komisja rekrutacyjna zaopiniowała do udziału w Programie 33 biblioteki z rundy III i 31 bibliotek z I i II. Serdecznie gratulujemy bibliotekom przyjętym do Programu!

Lista bibliotek  – uczestników Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB

Lista bibliotek  – uczestników Programu wspierania partnerstw dla bibliotek I i II rundy PRB