Aktualności

Piąta edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych!

Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W metropoliach, miasteczkach, wsiach. Są niewidoczni, choć są wszędzie. Chodzą w trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą dużo. Trudno ich złapać.  Zostawiają ślady, po których idą inni.

Animatorzy. Na nasze szczęście – są.

Wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczynamy piątą edycję Konkursu im. Radlińskiej! Konkurs ma celu pokazanie światu ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, tworzą ciekawe inicjatywy. Zgłoś animatora, który twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie!

Zgłoszenia – wyłącznie drogą elektroniczną – przyjmujemy do 7 stycznia.

Kapituła, pod przewodnictwem prof. Wiesława Theissa z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wybierze sześciu animatorów, którzy podczas IV Dorocznej Konferencji na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami.


To już piąta edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych!

W tym roku animatorów szukamy również w bibliotekach!

ANIMATOR – organizuje, angażuje, inicjuje, zachęca, współpracuje, wzmacnia, ułatwia

Patronat medialny:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin

Oficjalne zaproszenie