Aktualności

Pierwszy numer magazynu “Empowerment”

Przedstawiamy pierwszy numer kwartalnika „Empowerment”, który na swoich łamach będzie prezentować problematykę z obszaru aktywnej i wielosektorowej polityki społecznej, systemu pomocy i integracji społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej, ekonomii społecznej oraz aktywnej integracji.

Czasopismo jest finansowane z projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w ramach którego jest opracowywanych szereg modelowych rozwiązań w systemie pomocy społecznej w Polsce. Będziemy się skupiać na upowszechnianiu na łamach naszego magazynu produktów i działań projektu, ale także będziemy próbowali integrować naszą wiedzę z projektu z innymi dobrymi doświadczeniami i praktykami, tworzącymi ważny dorobek idei i rozwiązań w polityce społecznej.

Do pobrania: Empowerment, nr 1.