Aktualności

Polskie tradycje pracy ze społecznością – Konferencja Pracowników Socjalnych

Polska ma bogate tradycje pracy ze społecznością. Niestety zapomniane – mówił Tomasz Kaźmierczak, ekspert Instytutu Spraw Publicznych podczas ostatniego, trzeciego dnia Konferencji Pracowników Socjalnych „Aktywna Pomoc Społeczna”.

Podczas swojego wystąpienia ekspert ISP przypominał o tym, jak wyglądała praca ze społecznością na terenach polskich poczynając od końca XIX w. Zwykło się mówić, że praca ze społecznością wywodzi się z ruchu zakładania „settlement houses”, czyli miejsc w biednych dzielnicach, w których osiedlali się przedstawiciele lepiej sytuowanych warstw, by poprzez dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami i stylem życia wyciągać swoich sąsiadów z ubóstwa. – Mało kto wie o tym, że my też mieliśmy swoje „settlementy”. Nazywały się one „domami ludowymi”. To był to ruch masowy, bo powstało ich ponad 5 tys., głownie w Galicji. Nie wszystkie działały w sposób, który dziś można by nazwać działaniem w duchu organizowania społeczności lokalnej. Ale wśród nich było wiele takich, które autentycznie budowało kapitał społeczny i postawy obywatelskie wśród mieszkańców – wyjaśniał Kaźmierczak. Przypomniał również o polskich tradycjach ruchu spółdzielczego i jego sukcesach.

Z kolei Cezary Miżejewski, niezależny polityk społeczny mówił o propozycjach zmian w ustawie o pomocy społecznej, które będą stanowić skuteczne wsparcie dla ośrodków pomocy społecznej w skutecznej pracy ze społecznością. Omawiane były propozycje konkretnych zapisów w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Podniesiona została również konieczność zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Trwająca od 4 do 6 listopada Konferencja Pracowników Socjalnych „Planowanie i wdrażanie organizowania społeczności lokalnej” realizowana jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Omawiany podczas wydarzenia ramowy model organizowania społeczności lokalnej (model OSL), jest koncepcją środowiskowej pracy socjalnej przygotowaną przez CAL i ISP z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz doświadczeń obu organizacji, a zwłaszcza doświadczeń pracy środowiskowej metodą CAL z wybranymi instytucjami publicznymi, w tym ośrodkami pomocy społecznej.

Organizowanie społeczności lokalnej opiera się na założeniu, że efektywne wspomaganie oraz pełna integracja ze społeczeństwem osób i rodzin, szczególnie ze środowisk i obszarów marginalizowanych, nie jest możliwa bez odpowiedniego przetwarzania ich środowiska życia, w tym społeczności lokalnej, w której toczy się ich życie. Tylko aktywne i prężne społeczności stwarzają szansę na samorealizację dla osób i grup w nim funkcjonujących. Podejmowane w ramach OSL działania mają na celu wyrównywanie szans przez wspieranie w rozwoju tych osób, rodzin, środowisk i grup, które znajdują się w najtrudniejszym położeniu oraz przywróceniu najsłabszym ogniwom wspólnot lokalnych poczucia podmiotowości, kontrolowania własnego życia i sprawstwa (empowerment).

Do pobrania: Prezentacje z konferencji:

Anna Kowalczyk i Jacek Pawelec, MOPS Radomsko

Beata Kotlicka, MOPS Radomsko

Maria Mendel, Uniwersytet Gdański

Bohdan Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych

Tomasz Kaźmierczak, Instytut Spraw Publicznych

Val Harris, Sostenga

Joanna Szymańska i Jakub Zgierski cz. I

Joanna Szymańska i Jakub Zgierski cz. II