Aktualności

Pomoc społeczna w Polsce i w Europie

Zapraszamy do lektury publikacji „Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej” pokazującej zmiany jakie zachodzą w polskiej pomocy społecznej na tle rozwiązań europejskich.

Dotychczasowy model zabezpieczenia społecznego, oparty na systemie ubezpieczeń pracowniczych oraz technikach zaopatrzeniowych, stracił rację bytu w świecie starzejących się społeczeństw i kryzysu finansów publicznych, nawet tak relatywnie bogatych krajów jak Włochy, Grecja czy Portugalia. W tej sytuacji nowego znaczenia nabiera trzecia i najstarsza z technik zabezpieczenia społecznego jaką jest pomoc społeczna. Warunki funkcjonowania pomocy społecznej uległy istotnej zmianie wraz z kryzysem państwa i jego instytucji, dlatego obserwujemy od kilku lat próby reform pomocy społecznej. Głównymi kierunkami zmian są: decentralizacja, pluralizm podmiotów – dostawców usług socjalnych oraz próby aktywizacji klientów. Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce, na tle rozwiązań europejskich, stały się tematem
prezentowanej książki.

Publikacja wydana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej to praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Jerzego Krzyszkowskiego. Autorem jednego z artykułów (Renesans środowiskowej pracy socjalnej) jest Bohdan Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

http://www.mcps-efs.pl/pl/a/Wspolczesne-tendencje-w-pomocy-spolecznej-i-pracy-socjalnej

Książka znajduje się również w zasobach biblioteki CAL

http://www.cal.org.pl/o-nas/biblioteka/czytelnia