Aktualności

Poszukiwania animatorów społezcnych trwają!

Reprezentują środowiska miast, miasteczek, osiedli i wsi. Pokazują, że animacja może być wszędzie i pod każdą postacią. W pracy z młodzieżą, osobami starszymi, matkami, dziećmi czy rodzinami. Pracują wszędzie tam gdzie są ludzie, z ludźmi i dla ludzi. Wiemy, że w Waszych środowiskach jest wielu ludzi, którzy ożywiają społeczności, są swojego rodzaju „iskrą społeczną”, dzięki której możliwa jest zmiana. Poszukajcie ich już dzisiaj!

Zgłoś Animatora/Animatorkę!

Zapraszamy wszystkich Was, którzy zauważacie takich animatorów i animatorki w swoim środowisku oraz chcecie docenić ich pracę, do zgłaszania ich do Konkursu dla Animatorów im. Heleny Radlińskiej.

Wierzymy (i doświadczenia to potwierdzają), że warto jest pokazać światu zarówno ludzi, którzy tak wiele robią w środowisku lokalnym, jak również promować animacyjne sposoby pracy w społeczności i ze społecznością lokalną.

Konkurs dla Animatorów trwa!

Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, a od sześciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 6 edycji Konkursu, a laureatami zostało 45 animatorów z całej Polski.

Laureaci konkursu

Nagrodę otrzymać może osoba, która pobudza do aktywności osoby, grupy i instytucje w przestrzeni publicznej, ożywia społeczność lokalną, inicjuje różnego rodzaju działania. Powinna to być osoba pracująca z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

Kapituła, której członkami są laureaci poprzednich edycji konkursu wybierze sześciu Animatorów, którzy otrzymają Nagrodę im. H.Radlińskiej. By spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonić nowych Laureatów, Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów i laureaci z poprzednich edycji Konkursu spotka się na dwudniowych obradach w czasie wakacji.

Więcej informacji na stronie www.cal.org.pl w zakładce animacja społeczna