Aktualności

Poszukujemy animatorów kultury!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL poszukuje grupy 20 -25 animatorów, których zadaniem będzie udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne2013 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na odkrywaniu i wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych.

Kryteria, które muszą spełnić kandydaci na animatorów:

 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub studiów podyplomowych na kierunku: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzane projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie tworzenia diagnozy społecznej;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych;
 • posiadanie doświadczenia w koordynowaniu projektów społecznych lub kulturalnych:
 • posiadanie doświadczenia we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury;
 • posiadanie doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • znajomość podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie instytucji kultury (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jednolity Dz.U.2012.406).

Do zadań animatorów pracujących z beneficjentami Programu należy:

 • opracowanie scenariusza diagnozy odkrywającej zasoby i wyszukującej samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
 • pomoc w przygotowaniu wniosku do realizacji II części zadania zgodnie z ww.Regulaminem;
 • udzielenie wsparcia w ramach konsultacji, podczas trwania realizacji I części zadania, w wymiarze min. 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Z czego min. 20 godzin miesięcznie animator przeznaczy na pracę bezpośrednią na miejscu, a pozostałą liczbę godzin może przeznaczyć na konsultacje prowadzone zdalnie: elektronicznie, telefonicznie; ( prace będą trwały od 3 do 5 m-cy)
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych;
 • współpracę przy ewaluacji zadania.
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie dla animatorów przeliczane za 1 h/doradztwa
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego


Osoby, które spełniają powyższe wymagania, proszone są o przesłanie swoich aplikacji (cv) na adres mailowy: annac@cal.org.pl
do dnia 10 kwietnia 2013r.

Szczegółowych informacji udziela Anna Czarnecka, Koordynatorka Działu Współpracy i Szkoleń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, tel. kom 667 820 755