Aktualności

Powiedz Sąsiadowi Dzień Dobry!!!

Z dumą ogłaszamy, że kampania społeczna “Strefa Dzień Dobry” została nominowana do nagrody głównej w konkursie S3KTOR na najlepszą inicjatywę pozarządową 2014 roku.

Do 30 kwietnia można oddać głos w internetowym głosowaniu i wyrazić poparcie dla  idei przewodniej akcji: budowania sąsiedzkiej kultury życzliwości i uprzejmości w swoim otoczeniu. Zachęcamy także do czytania historii sąsiedztw uczestniczących w akcji, które znajdują się w katalogu Q-Sąsiedztw, czyli sąsiedztw najwyższej jakości.

Więcej o projekcie: www.strefadziendobry.blogspot.com.

Aby zagłosować:
Wystarczy wejść na stronę konkursu: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs/
Wybrać kategorię: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Zagłosować na „Strefę Dzień Dobry”!

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Q-Ruchem Sąsiedzkim, finansowany ze środków m.st. Warszawy.