Aktualności

Powstało Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych!

Grupa pracowników socjalnych – organizatorów społeczności lokalnej podczas Konferencji Pracowników Socjalnych powołała Ogólnopolskie Forum OSL. Specjalny zespół koordynacyjny opracuje podstawy programowe i przygotuje spotkanie, które odbędzie się na początku przyszłego roku.

Głównym celem działania Forum ma być stymulowanie rozwoju społeczności lokalnych przy wykorzystaniu modelu organizowania społeczności lokalnej oraz zwiększanie kompetencji środowiska organizatorów społeczności lokalnej. Członkowie Forum chcą realizować ten cel poprzez wspólne zdobywanie wiedzy i pozyskiwanie nowych umiejętności, wymianę doświadczeń, tworzenie grup edukacyjnych, reprezentowanie potrzeb środowiska OSL, oraz wpływanie na nowoczesną politykę społeczną i prawo pomocy społecznej.

„Otwarci na potrzeby społeczne, wykorzystujemy bezpośrednie doświadczenia w realizacji działań podejmowanych wspólnie z ludźmi mieszkającymi w lokalnych środowiskach. Tworzymy warunki do wzajemnego uczenia się oraz możliwości do wykorzystania potencjału osób, grup i społeczności. Wzbudzamy energię, nawiązujemy relacje i więzi, określamy płaszczyzny współdziałania, stymulujemy rozwój osobisty i społecznościowy.” – czytamy w preambule do Statutu Forum OSL. „Jesteśmy przekonani, że rozwój społeczny jest procesem, zainicjowanym w odpowiedzi na potrzeby i wykorzystującym zasoby konkretnej społeczności lokalnej. Uważamy, że szczególnego wsparcia potrzebują środowiska marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.” – deklarują organizatorzy społeczności lokalnej.

Osoby, które zainicjowały forum odwołują się do wartości, na których opiera się model organizowania społeczności lokalnej: równości i sprawiedliwości społecznej, poszanowania godności każdego człowieka, idei kolektywnej współpracy oraz zasady partycypacji obywatelskiej.

Wszystkie aktualności dotyczące Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych będziemy zamieszczać na stronie internetowej www.osl.org.pl. Już wkrótce pojawi się tu specjalny dział zawierający szczegółowe informacje na temat OFOSL.

Fotogaleria z Konferencji Pracowników Socjalnych – Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej, które odbyło się w dniach 12-14 czerwca w Bielsku-Białej.