Aktualności

Poznaj swoich sąsiadów!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Q-Ruch Sąsiedzki zachęcają wszystkich mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a także instytucje i lokalny biznes do wzięcia udziału w VII Warszawskim Dniu Sąsiada, który odbędzie się 18 czerwca 2016!

Zobacz jak wyglądał Dzień Sąsiada w poprzednich latach: https://youtu.be/kkJBJdTL1WI

Dzień Sąsiada to święto obchodzone w całej Europie. W zeszłym roku zgromadziło ono ponad 30 milionów uczestników z 36 krajów. Celem tego wydarzenia jest sąsiedzka integracja oraz aktywizowanie mieszkańców poprzez oddolne inicjatywy i współdziałanie w lokalnej społeczności. Każdy może zorganizować Dzień Sąsiada w swoim sąsiedztwie i dołączyć do wspólnej akcji!

Zobacz jak zorganizować Dzień Sąsiada: https://youtu.be/XR52GoMu3n8

Podejmij sąsiedzką inicjatywę i weź udział w Warszawskim Dniu Sąsiada! Aby otrzymać bezpłatny pakiet materiałów związanych z akcją oraz wsparcie animatorów Q-Ruchu Sąsiedzkiego w zorganizowaniu własnej inicjatywy, należy zarejestrować swoje sąsiedztwo do końca maja poprzez stronę: http://inicjatywysasiedzkie.pl/rejestracja/

 

Dzień Śąsiada_ogród na paca

Więcej informacji: www.inicjatywysasiedzkie.pl

Kontakt: dziensasiada@cal.org.pl

 

Warszawski Dzień Sąsiada odbywa się w ramach projektu Warszawa Lokalnie współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.