Aktualności

Pracownicy socjalni lecą do Leeds

Siedemnastu pracowników socjalnych z terenów wiejskich, biorących udział w projekcie “Standardy w pomocy”, od 11 do 17 września weźmie udział w wizycie studyjnej do Wielkiej Brytanii. Jest to jedna z czterech wizyt studyjnych, badających różne aspekty rozwoju społeczności lokalnych w różnych rejonach Wielkiej Brytanii. Celem tej wizyty jest umożliwienie grupie studyjnej zrozumienia kontekstu rozwoju lokalnych społeczności wiejskich w Anglii, poprzez zbadanie różnych modeli i rozwiązań/metod w zakresie rozwoju społeczności lokalnych na wiejskich obszarach Yorkshire oraz Humber. Na wizytę składają się:

  • Wizytowanie różnych projektów osadzonych w społecznościach
  • Spotkania z oraz prezentacje dokonywane przez pracowników społeczności lokalnych i ich działaczy
  • Networking z członkami Community Development Network w Yorkshire oraz Humber
  • Refleksja, wyjaśnianie oraz omawianie dostarczonych materiałów

Yorkshire oraz Humber składają się z czterech wyodrębnionych obszarów:

  • Południowe Yorkshire (South Yorkshire), które posiada przemysłowe tradycje w zakresie produkcji stali i wydobycia węgla,
  • Zachodnie Yorkshire (West Yorkshire), które także ma przeszłość przemysłową, ale głównie w przemyśle włókienniczym,
  • Północne Yorkshire (North Yorkshire), największy z wszystkich czterech obszarów, tradycyjnie teren wiejski – podstawę gospodarki stanowią tu gospodarstwa rolne oraz turystyka,
  • The Humber, które rozsiadło się w ujściu rzeki Humber, ze swoimi dokami i przemysłem chemicznym.

Wszystkie cztery cechują bardzo różne aspekty życia wiejskiego, które wynikają z ich zróżnicowanej geografii oraz historii.

Na wizytę pracownicy socjalni udają się dzięki naszemu brytyjskiemu partnerowi SOSTENGA.