Aktualności

Program rewitalizacji w Łodzi – czas na działania!

Realizatorzy projektu zapraszają do składania wniosków w programie mikrowsparcia w obszarze Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi.

Program mikrowsparcia ma umożliwić mieszkańcom angażowanie się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot w obszarze Strefy Wielkomiejskiej. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych zasobów i deficytów mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej i wpisujących się w działania o charakterze rewitalizacyjnym.

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać projekty wpisujące się w działania o charakterze rewitalizacyjnym, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dofinansowanie może wynieść od 1500 do 5000zł. Działania mogą być prowadzone na terenie Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej.

Program mikrowsparcia jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Zaproszenie – szczegóły

 

Nowy obraz (5)

 

Nowy obraz