Aktualności

Projekt “Krok naprzód” – wyniki

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania w trybie rozeznania rynku na wykonanie konspektu zajęć oraz warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pn. “Krok naprzód” współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wpłynęło 5 ofert. Wybrano wykonawcę: Centrum Badań i Edukacji Log On. Wybrana oferta otrzymała 91,82 pkt. Wartość oferty: 40 000,00 zł.