Pełny harmonogram działań projektowych w ramach projektu CO-GREEN

ZADANIE 1 (Event 1) – Międzynarodowe webinaria dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych

Podczas tego zadania rozpoczęliśmy proces angażowania przedstawicieli lokalnych społeczności w działania projektowe. Zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe webinaria, podczas których przedstawiciele społeczności lokalnych z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji mieli okazję się poznać i podyskutować o kluczowych uwarunkowaniach lokalnych… Czytaj dalej


ZADANIE 2 (Event 2) – Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych oraz Międzynarodowy warsztat badawczy

Odbyliśmy wersję spotkań w społecznościach lokalnych dotyczących diagnozy w zakresie zielonej transformacji. Zabieramy się za mapowanie kluczowych aktorów… Czytaj dalej


Zadanie 3 (Event 3) – Międzynarodowy warsztat badawczy

W dniu 26.06.2023 odbył się międzynarodowy webinar z udziałem przedstawicieli społeczności biorących udział w projekcie z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji. Było to bardzo pozytywne wydarzenie! Łącznie wzięło w nim udział 102 osoby z 4 krajów, w tym 24 z Polski. Czytaj dalej


Zadanie 4 (Event 4) – Mapowanie społeczności lokalnych

Celem Zadania 4 jest wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych w procesach partycypacyjnych, podniesienie świadomości na temat potencjału społeczności lokalnych w definiowaniu lokalnych programów ekologicznych oraz pogłębienie wiedzy na temat lokalnych interesariuszy i ich wpływu na kwestie ekologiczne. W celu realizacji tych zamierzeń… Czytaj dalej


Zadanie 5 (Event 5) – Wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym: warsztaty, wywiady

Partnerzy projektu wraz z ekspertami zewnętrznymi zaangażowali przedstawicieli lokalnych społeczności do głębszego namysłu nad istotą zielonej transformacji na ich terenie. Celem tych działań było zbudowanie konsensusu… Czytaj dalej


Zadanie 6 (Event 6) – Od skali lokalnej do wymiaru międzynarodowego

15 listopada 2023 r. odbyło się międzynarodowe webinarium poświęcone problemowi zwieszenia skali działań i powiązań między lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi działaniami na rzecz zielonej zmiany. Czytaj dalej


Zadanie 7 (Event 7) – Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

W ramach tego zadania projektujemy proces szkoleniowy dla aktywistów i trenerów zielonej transformacji w społecznościach lokalnych. Zadanie 7 obejmowało… Czytaj dalej


Zadanie 8 (Event 8) – Międzynarodowa szkoła CO-GREEN

Międzynarodowa Szkoła CO-GREEN rozwijała się w trzech odrębnych etapach, z których każdy znacząco przyczynił się do osiągnięcia celu, jakim było szkolenie trenerów CO-GREEN. Tym samym wsparliśmy tworzenie świadomej społeczności praktyków nie tylko wśród krajów partnerskim, ale także poza nimi. Główny etap… Czytaj dalej


Zadanie 9 (Event 9) – Kampanie lokalne na rzecz wyboru zielonych aktywistów

Zadanie 9 miało formę spotkania w każdej ze społeczności objętej działaniami w projekcie CO-GREEN. Spotkania były otwarte dla lokalnych mediów, aktywistów, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron. Lokalni aktywiście zostali zaproszenie do przyłączenia się do realizacji działań w ramach projektu, osoby te mogą… Czytaj dalej


Zadanie 10 (Event 10) – Lokalne szkolenia dla zielonych aktywatorów

Lokalne sesje szkoleniowe dla aktywistów CO-GREEN odbyły się w zaangażowanych społecznościach w okresie od stycznia do marca 2024 roku. Trenerzy, którzy wzięli udział w Szkole Zimowej w Karditsa (opisanej w Wydarzeniu 8), zmobilizowali wybranych aktywistów i szereg lokalnych interesariuszy, ekspertów, aktywistów i obywateli do… Czytaj dalej


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE