Zadanie 1 (Event 1)

Podczas tego zadania rozpoczęliśmy proces angażowania przedstawicieli lokalnych społeczności w działania projektowe. Zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe webinaria, podczas których przedstawiciele społeczności mieli okazję się poznać i podyskutować o kluczowych uwarunkowaniach lokalnych: społecznych, gospodarczych i ekologicznych będących podstawą dalszych działań w projekcie.

Rozpoczęliśmy tym samym proces mapowania zasobów i potrzeb w kontekście zielonej transformacji.

Inspirowaliśmy się wzajemnie do działań wskazując na aspiracje w zakresie zielonej zmiany społecznej.

Webinar 1 – 10.01.2023

Webinar 2 – 23.01.2023

 

Zadanie 2 (Event 2)

1. W dniach 31.01-01.02.2023 gościliśmy w CALU naszych wszystkich partnerów z CO-GREEN i przedstawicieli społeczności lokalnych biorących udział w projekcie z Włoch, Grecji i Chorwacji. Dziękujemy Wam bardzo, to było wspaniałe spotkanie. Drugiego dnia byliśmy w Wiązownie. Dziękujemy CUSowi w Wiązownie za zorganizowanie tego wyjazdu. To były pełne wrażeń dwa dni!

2. Odbyliśmy wersję spotkań w społecznościach lokalnych dotyczących diagnozy w zakresie zielonej transformacji. Zabieramy się za mapowanie kluczowych aktorów dla przyszłych projektów grantowych. Miło nam było spotkać Was wszystkich w:

Górnie 27.04.2023

Wiązownej 09.05.2023

Elblągu 10.05.2023

Starachowicach 24.05.2023

Kolejny krok, to WARSZTATY INSPIRUJACE!!! Do zobaczenia!

 

 

 

Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

EN Co-funded by the EU_PANTONE