projekt-cogreen

Projekt CO-GREEN właśnie rozpoczął  się grudnia 2022 roku. Jego cel polega na zaangażowaniu lokalnych społeczności we współprojektowanie i wdrażanie zrównoważonych praktyk, które uwzględniają wartości Europejskiego Zielonego Ładu.

My, obywatele Unii Europejskiej jesteśmy coraz bardziej świadomi wyzwań, jakie stawiają przed nami zmiany klimatyczne i związane z nimi kryzysy środowiskowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi, przeciągów i powodzi, fal upałów i polarnych mrozów oraz innych krytycznych zjawisk środowiskowych wypełniają wiadomości i stały się częścią naszych zwykłych rozmów.

Ale czy społeczności lokalne są gotowe zaangażować się i podjąć zrównoważone, opłacalne i możliwie do powielenia działania proekologiczne?

Odpowiedź na to pytanie dostarczy projekt CO-GREEN!

Projekt CO-GREEN pomoże wybranym społecznościom w projektowaniu i realizacji działań proekologicznych na poziomie lokalnym. W jego ramach zorganizujemy szereg lokalnych wydarzeń, międzynarodowych spotkań pozwalających wymienić się doświadczeniami czy szkoleń, w które zaangażowani są przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności ekologicznej. Dzięki temu społeczności zostaną przygotowane do podejmowania własnych proekologicznych inicjatyw.

Koordynatorami działań w Polsce jest:

 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  CAL (PL)
 • UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU (PL)

Pozostali partnerzy projektu:

 • SVEUCILISTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI (HR)
 • UDRUGA ZMERGO (HR)
 • FNTS FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE (IT)
 • UNITOV UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (IT )
 • EURACADEMY ASSOCIATION (EL)
 • DIMOS KARDITSAS (EL)

W ramach projektu współpracujemy ze społecznościami, które znajdują się w obszarze działania:

 • Elbląskiego Centrum Usług Społecznych
 • Centrum Usług Społecznych w Wiązownie
 • Centrum Usług Społecznych w Górnie
 • Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Schemat działań w pojedynczej społeczności

schemat-dzialan
 

Skontaktuj się z nami!   

e-mail do koordynatora: cogreen.coordinator@gmail.com

 


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE