projekt-cogreen

Projekt CO-GREEN właśnie rozpoczął  się grudnia 2022 roku. Jego cel polega na zaangażowaniu lokalnych społeczności we współprojektowanie i wdrażanie zrównoważonych praktyk, które uwzględniają wartości Europejskiego Zielonego Ładu.

My, obywatele Unii Europejskiej jesteśmy coraz bardziej świadomi wyzwań, jakie stawiają przed nami zmiany klimatyczne i związane z nimi kryzysy środowiskowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi, przeciągów i powodzi, fal upałów i polarnych mrozów oraz innych krytycznych zjawisk środowiskowych wypełniają wiadomości i stały się częścią naszych zwykłych rozmów.

Ale czy społeczności lokalne są gotowe zaangażować się i podjąć zrównoważone, opłacalne i możliwie do powielenia działań proekologiczne?

Odpowiedź na to pytanie dostarczy projekt CO-GREEN!

Projekt CO-GREEN pomoże wybranym społecznościom w projektowaniu i realizacji działań proekologicznych na poziomie lokalnym. W jego ramach zorganizujemy szereg lokalnych wydarzeń, międzynarodowych spotkań pozwalających wymienić się doświadczeniami czy szkoleń, w które zaangażowani są przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności ekologicznej. Dzięki temu społeczności zostaną przygotowane do podejmowania własnych proekologicznych inicjatyw.

Koordynatorami działań w Polsce jest:

  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W ramach projektu współpracujemy ze społecznościami, które znajdują się w obszarze działania:

  • Elbląskiego Centrum Usług Społecznych
  • Centrum Usług Społecznych w Wiązownie
  • Centrum Usług Społecznych w Górnie
  • Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Schemat działań w pojedynczej społeczności

schemat-dzialan
 

Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

EN Co-funded by the EU_PANTONE