ZADANIE 1 (Event 1) – Międzynarodowe webinaria dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych

Szczegóły i materiały


ZADANIE 2 (Event 2) – Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych oraz Międzynarodowy warsztat badawczy

Szczegóły i materiały


Zadanie 3 (Event 3) – Międzynarodowy warsztat badawczy

Szczegóły i materiały


Zadanie 4 (Event 4) – Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

Szczegóły i materiały


Zadanie 5 (Event 5) – Wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym: warsztaty, wywiady

Szczegóły i materiały


Zadanie 6 (Event 6) – Od skali lokalnej do wymiaru międzynarodowego

Szczegóły i materiały


Zadanie 7 (Event 7) – Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

Szczegóły i materiały


Zadanie 8 (Event 8) – Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

Szczegóły i materiały


Zadanie 9 (Event 9) – Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

Szczegóły i materiały


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE