Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność w tym grupy defaworyzowane do zarządzania, wdrażania i oceny procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych rozwiązań. Zależy nam szczególnie […]

Więcej

Praski kokon

Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy.   Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Fundacją Wspierania Rodzin „Korale” i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej […]

Więcej

Praski Kokon

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL,  realizuje projekt pn. „Praski Kokon” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa.   Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.   Dofinansowanie projektu z UE: 1 817 779,19 zł   Plakat projektu POWER_pion_edytowalny Praski kokon

Więcej

Paca 40, Miejsce Akcji

PACA 40 to miejsce skupiające mieszkańców warszawskiego Grochowa, przestrzeń dla spotkań różnych inicjatyw i ludzi działających na rzecz grochowskiej społeczności. Można tu poznać sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, realizować własne pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub też po prostu wypić kawę, przeczytać prasę, przejrzeć ogłoszenia  lub zagrać w […]

Więcej

Warszawa lokalnie

„Warszawa Lokalnie” to trzyletni projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności mieszkanek i mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i poczucia wspólnego celu.

Więcej

„PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 2.0”

„PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 2.0” to projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w latach 2015-2017 w ramach zadania publicznego „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemy Wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka” . Projekt jest realizowany przy wsparciu pięciu organizacji […]

Więcej