Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL,  realizuje projekt pn. „Praski Kokon” dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 817 779,19 zł

 

Plakat projektu

POWER_pion_edytowalny Praski kokon