PARTNER – EUROPEAN COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK [EUCDN]

EuCDN, zrzesza organizacje działające na poziomie krajowym w: Katalonii, Szwecji, Belgijskiej Flandrii, Norwegii, Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W Polsce partnerem EuCDN jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Pomimo że Europa jest „zdrową demokracją”, w której wszyscy powinni mieć zagwarantowane podstawowe prawa, rzeczywistość pokazuje, że wykluczenie wciąż jest w niej obecne. […]

Więcej

Silne społeczności lokalne – aktywni obywatele

Celem projektu „Silne społeczności lokalne – aktywni obywatele” jest stworzenie wspólnych ram dla rozwoju społeczności lokalnych (community development). Skupia się on na zdefiniowaniu tego pojęcia, wyjaśnieniu jego celu, metod jakimi posługują się praktycy by osiągnąć zamierzone cele, narzędzi wspierania zaangażowania i mobilizowania społeczności i głównych wyników z pracy. Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) […]

Więcej