Celem projektu „Silne społeczności lokalne – aktywni obywatele” jest stworzenie wspólnych ram dla rozwoju społeczności lokalnych (community development). Skupia się on na zdefiniowaniu tego pojęcia, wyjaśnieniu jego celu, metod jakimi posługują się praktycy by osiągnąć zamierzone cele, narzędzi wspierania zaangażowania i mobilizowania społeczności i głównych wyników z pracy.

Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) – sieć, której członkiem jest CAL uzyskało dofinansowanie w ramach programu “Europa dla Obywateli”. Ambicją przedstawicieli 10 krajów biorących udział w projekcie jest, aby wspólne ramy służyły dla praktyk rozwój społeczności aby stały się widoczne na płaszczyźnie europejskiej.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie CEBSD