Solidarność codziennie – jest możliwa

Jednym z najważniejszych dziś wyzwań jest odpowiedź na pytanie czy i jak można przekraczać podziały w naszych społecznościach? Dbać o słabszych i zasypywać podziały tworzyć przestrzenie i okazje, w których każdy może czuć się ważny i doceniony? Co powinno się stać, aby społeczności wytworzyły kulturę, w której nie będzie dzielenia na swoich i obcych. Efektem […]

Więcej

Projekt AKCJA AKTYWIZACJA

    Projekt AKCJA AKTYWIZACJA Projekt AKCJA AKTYWIZACJA realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 […]

Więcej

Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc

      Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc oraz Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na […]

Więcej

Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20”

Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20”   Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od 2.01.2019 r. do 31.01.2020 r. realizuje projekt Akademia Innowacji i Start-upów – „Od garażu do WIG20” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Ekonomii […]

Więcej

Projekt “LEPSZE JUTRO”

Projekt “LEPSZE JUTRO”   Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od lipca 2017 r. realizuje projekt „Lepsze jutro”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o. Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących obszar Aglomeracji Jeleniogórskiej […]

Więcej

Krok Naprzód

„Krok Naprzód” Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako Partner Krajowego Centrum Pracy sp. z o.o. w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Krok naprzód, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród […]

Więcej

“Chcemy być aktywni!”

Industry Personnel Service Sp. z o.o. od października 2017 r. realizuje projekt „Chcemy być aktywni!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Więcej