liderzy

Industry Personnel Service Sp. z o.o. od listopada 2017 r. realizuje projekt „Liderzy zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.


Wartość całkowita projektu: 3 627 431,71 zł
Wysokość dofinansowania: 3 446 060,10 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin, w tym 254 osób dorosłych, oddalonych od rynku pracy doświadczających wielokrotnego wykluczenia, osób biernych zawodowo (nieaktywnych zawodowo) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z POPŻ z pierwszeństwem w procesie rekrutacji.

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: ostrołęckiego, m. Ostrołęki, ostrowskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, m. Siedlce i mińskiego w okresie 01.11.2017 r. do 30.09.2019 r.

Beneficjenci projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia, zawierającym etap diagnozy indywidualnej potrzeb i potencjałów uczestników projektu, w oparciu o którą nastąpi kilkunastomiesięczny cykl kompleksowych działań reintegracyjnych, m.in. warsztaty panelu kompetencji społecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa dorosłych członków rodzin.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • pomoc pośrednika pracy
  • indywidualny plan działania
  • kursy i szkolenia
  • wsparcie psychologiczne
  • trening społeczny
  • stypendium szkoleniowe
  • płatny staż zawodowy
  • wyżywienie podczas zajęć
  • zwrot kosztów dojazdu.

 

Logo333-1 (2)