Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, finansowany z Banku Światowego. Dzięki programowi co piąta gmina w Polsce otrzymała pieniądze na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL moderowało warsztaty z mieszkańcami i partnerami w gminach. Miały one na celu partycypacyjne tworzenie bądź aktualizowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Więcej na stronie PPWOW