Projelogo_erasmuskt Open Communieties w ramach Erasmus+ dotyczy kreowania usług publicznych przy współudziale społeczności i grup zainteresowanych wsparciem.

W ramach partnerstwa zostanie opracowana metodologia kształcenia, która zapewni operatorom usług publicznych kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju usług na poziomie społeczności lokalnych. Materiały opracowane w ramach projektu zapewnią profesjonalistom, członkom społeczności lokalnej i użytkownikom usług możliwość uczenia się w zakresie świadczenia usług na poziomie społeczności lokalnych.

Projekt rozwija kompetencje społeczne interesariuszy, zapewni metody współpracy w celu skutecznego przekształcania usług publicznych przy współudziale społeczności. Celem jest uzyskanie zaangażowania i współtworzenia usług, możliwość uczenia się  na podstawie opracowanej metodologii.

Na podstawie doświadczeń z badań w działaniu i powiązanych z nimi studiów przypadku opracowane zostaną materiały informacyjne online, które mogą być wykorzystane jako innowacyjne materiały Końcowe seminaria upowszechniające przyczynią się do dalszego podnoszenia kompetencji społecznych.

Wszyscy partnerzy projektu – Stwoarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Kozossegfejlesztok Egyesulete (Hungarian Association for Community Development) pracują w oparciu o wspólne wartości, jednak z różnymi grupami docelowymi.

Polska część projektu dotyczy opracowania modelu społecznego domu kultury, zapewniającego inkluzję społeczną różnym grupom wrażliwym.

Handout Wolska Mosaic_pl

Handout Wolska Mosaic_pl en

CMHCD_HANDOUT_EN  pl

CMHCD_HANDOUT_EN en

drzewo

IMG_4668

     …

IMG_4644  IMG_4671