Q Ruch Sąsiedzki to inicjatywa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jesteśmy jednym z partnerów prowadzących Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej w ramach którego, zajmujemy się rozwojem ruchu sąsiedzkiego w Warszawie.

Naszym celem jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Warszawy. Chcemy pobudzać sąsiadów do wspólnego działania, pomagać im organizować społeczności i uświadamiać potrzebę odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Od 2009 roku koordynujemy dwie akcje o zasięgu ogólnowarszawskim:

* Dzień Sąsiada to wydarzenie organizowane pod koniec maja każdego roku. Może ono służyć lepszemu poznaniu się mieszkańców bloku, rewitalizacji podwórka czy być po prostu kameralnym spotkaniem w sąsiedzkim gronie.

* Podwórkowa Gwiazdka to “zimowa edycja” Dnia Sąsiada, która ma przypominać, że dobre relacje z sąsiadami można mieć nie tylko od święta. Sąsiedzka integracja może być połączona z gwiazdkową atmosferą oraz wsparciem sąsiadów znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

Ponadto na otwartych spotkaniach i debatach edukujemy mieszkańców i instytucje lokalne jak organizować inicjatywy sąsiedzkie oraz wspieramy wszystkich chcących je organizować. Ponadto organizujemy cykl warsztatów Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, skierowany do aktywnych sąsiadów, którzy chcą realizować takie wydarzenia w swojej okolicy.

 

Więcej informacji:  www.facebook.com/QRuchSasiedzki