„RozPRACUJ to z biblioteką” jest pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcącym ją zmienić. Bibliotekarze dowiedzą się m.in., co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje satysfakcję? kto do jakiej pracy ma predyspozycje? gdzie szukać informacji o profilach pracowników? Nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe, ułatwiające mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego.  Przygotują również plan działań biblioteki w tym zakresie, nawiążą/pogłębią współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz zrealizują część ww. działań dzięki środkom finansowym i sprzętowi komputerowemu otrzymanym w ramach projektu.

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerami projektu są natomiast: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Przy realizacji przedsięwzięcia uczestniczą także wojewódzkie biblioteki publiczne z Kielc i Łodzi. Łącznie w „RozPRACUJ to z biblioteką” udział bierze 37 bibliotek gminnych (wraz z ich 45 filiami) z trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Projekt bazuje na doświadczeniach i metodologii Programu Rozwoju Bibliotek i jest jego ukierunkowanym rozszerzeniem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym jej zmianę bądź przekwalifikowanie się.

W “RozPRACUJ to z biblioteką” CAL odpowiada za przeprowadzenie warsztatów planowania rozwoju biblioteki (styczeń-czerwiec 2013).

Do pobrania:

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PLANOWANIA ROZWOJU BIBLIOTEKI