„Strefa Dzień Dobry” to uniwersalna idea dobrego sąsiedztwa, którą warto praktykować na co dzień. Pod tą nazwą we wrześniu 2014 odbyła się partycypacyjna kampania społeczna, promująca dobrosąsiedzkie relacje wśród mieszkańców Warszawy. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem anonimowości mieszkańców stolicy oraz brak kultury sąsiedzkiej współpracy.

Chodziło o to, aby zacząć od prostej rzeczy: zachęcania mieszkańców Warszawy do mówienia sąsiadom „dzień dobry”, ponieważ jest to pierwszy krok, aby sąsiedzi się poznali i mogli dalej zintegrować. Do akcji mogło dołączyć każde sąsiedztwo w Warszawie, aby na własnym przykładzie pokazać jak wygląda sąsiedztwo najwyższej jakości. Historie mieszkańców tych sąsiedztw tworzą katalog dobrych praktyk sąsiedzkich. W kampanię jako ambasadorzy zaangażowały się także wyjątkowe miejsca promujące lokalną aktywność i dobre sąsiedztwo: Dom Kultury Śródmieście, Fundacja Jeden Muranów, 3 pokoje z kuchnią, Warsztat, Centrum Społeczne PACA, Wawerskie Centrum Kultury, Osiedle Jazdów, Klub Osiedlowy Surma, Klub Osiedlowy “Przy Lasku” oraz Praska Biblioteka Sąsiedzka. Projekt „Strefa Dzień Dobry” został zrealizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach Tygodnia Obywatelskiego towarzyszącego VII-mu Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych.