Aktualności

Przetargi zrealizowane

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej i wynajmu sali podczas kolacji obywatelskiej (części konferencji koncepcyjnej Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce 28.09.2010 – 29.09.2010  Warszawa) – nr zapytania ofertowego: 3/5.3/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1 –  Gastronomia Mikołaj Miszczak (A l. Jerozolimskie 111, 02-017 Warszawa) – oferta złożona w dniu 2 września 2010 r., w formie elektronicznej;
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Gastronomia Mikołaj Miszczak (A l. Jerozolimskie 111, 02-017 Warszawa). Oferta spełniła wszystkie warunki specyfikacji wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i jest jedyną zgłoszoną propozycją, dlatego otrzymała maksymalną liczbę punktów.
Oferty odrzucone w postępowaniu: Brak

Protokół 3_5.3_2010 (DOC)
Protokół 3_5.3_2010 (PDF)