Aktualności

Przetargi zrealizowane

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej podczas konferencji koncepcyjnej Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce 28.09.2010 – 29.09.2010 Warszawa – nr zapytania ofertowego 4/5.3/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. Oferta nr 1 – Magdalena Mroczkowska (00-901 Warszawa, pl. Defilad 1) – oferta złożona w dniu 6.09.2010 r.  w formie mailowej;
  2. Oferta nr 2 – Fabryka smakQ – Tomasz Zając, Karol Pawęzka (02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40) – oferta złożona w dniu 7.09. 2010 r.  w formie pisemnej;
  3. Oferta nr 3 – Restauracja „Elita” s.c. JiP Kowalczyk (Otrębusy, ul. Pszczelińska 121a)) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;
  4. Oferta nr 4 – Sodexo Polska sp. z o. o. (02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 172) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;
  5. Oferta nr 5 – Bon Appetit Catering sp. Z o.o. (02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;
  6. Oferta nr 6 – Biesiada z Kuroniem Catering Sp. Z o. o. (02-538 Warszawa, ul. Kazmierzowska 57/61 lok. 23) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie pisemnej
  7. Oferta  nr 7 – Art Impression Catering Sp. Z o.o. (02-071 Warszawa, ul. Karczunkowska 170) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Art Impression Catering Sp. Z o.o. Oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz otrzymała najwyższą-maksymalną liczbę punktów w obydwu branych pod uwagę kryteriach.

Oferty odrzucone w postępowaniu: Oferta nr 2 Fabryka smakQ – Tomasz Zając, Karol Pawęzka (02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40) – z powodu nie spełnienia wszystkich warunków specyfikacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia oraz Oferta nr 4 Sodexo Polska sp. z o. o. (02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 172)– z powodu nie spełnienia wszystkich warunków specyfikacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia.

protokól_zapytania_4_5.3_2010.pdf

protokól_zapytania_4_5.3_2010.docx