Aktualności

Przetargi zrealizowane.

Zapytanie ofertowe 4/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas ogólnopolskiej konferencji pracowników socjalnych –  nr zapytania ofertowego: 4/1.18/2010

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 4/1.18/2010

Przedmiot zamówienia: zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Kryterium oceny – cena i doświadczenie.

Termin składania ofert – 24 sierpnia 2010 r. do godziny 16.00

Zapytanie ofertowe 4/1.8/2010 (PDF)

Zapytanie ofertowe 4/1.8/2010 (DOC)

Protokół wyboru wykonawcy do zapytania oferotwego 4/1.18/2010

Zapytanie ofertowe nr 3/1.18/2010

Local Activity Center Support Association is looking for a British Partner (experienced organization), who is expected to help us to build a system of community work in Poland through: the exchange of experience, knowledge, organization of study visits to UK, visiting Poland etc.

Tender inquiry

Proceedings No.: 3/1.18/2010

Subject of the order: Substantive Preparation of study visits in the Great Britain and expert cooperation within the Frameworks of Laboratory of Social Innovation

Criterion: price; experience in activities in the area of community work, community development; personnel/expertise background

Deadline for submission of tenders: 19.08.2010

Tender inquiry (doc).

Tender inquiry (pdf).

Protokół wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego 3/1.18/2010

ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi cateringowej podczas konferencji koncepcyjnej  Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce  28.09.2010 – 29.09.2010 Warszawa

-nr zapytania ofertowego: 4/5.3/2010

We wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

1)    Oferta nr 1 – Magdalena Mroczkowska (00-901 Warszawa, pl. Defilad 1) – oferta złożona w dniu 6.09.2010 r.  w formie mailowej;

2)    Oferta nr 2 – Fabryka smakQ – Tomasz Zając, Karol Pawęzka (02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40) – oferta złożona w dniu 7.09. 2010 r.  w formie pisemnej;

3)    Oferta nr 3 – Restauracja „Elita” s.c. JiP Kowalczyk (Otrębusy, ul. Pszczelińska 121a)) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;

4)    Oferta nr 4 – Sodexo Polska sp. z o. o. (02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 172) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;

5)    Oferta nr 5 – Bon Appetit Catering sp. Z o.o. (02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;

6)    Oferta nr 6 – Biesiada z Kuroniem Catering Sp. Z o. o. (02-538 Warszawa, ul. Kazmierzowska 57/61 lok. 23) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie pisemnej

7)    Oferta  nr 7 – Art Impression Catering Sp. Z o.o. (02-071 Warszawa, ul. Karczunkowska 170) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Art Impression Catering Sp. Z o.o. (02-071 Warszawa, ul. Karczunkowska 170). Oferent spełnił wszystkie warunki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i jego oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach.

Protokół wyboru wykonawcy 4/5.3/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi noclegowej podczas konferencji koncepcyjnej Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce  28.09.2010 – 29.09.2010 Warszawa

-nr zapytania ofertowego: 5/5.3/2010

We wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Oferta nr 1 – Wojciech Dębski (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa) – oferta złożona w dniu 7.09.2010 r. w formie mailowej;

2) Oferta nr 2 – Jacek Kołodziejak Hotel Gromada Centrum (ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa)– oferta złożona w dniu 8.09. 2010 r. w formie      mailowej;

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Wojciecha Dębskiego (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa). Oferent spełnił wszystkie warunki wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta była jedyną ofertą nadesłaną w wyznaczonym terminie zgłoszeń, tym samym otrzymała maksymalną liczbę punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach.

Protokół wyboru wykonawcy 5/5.3/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym usługi cateringowej i wynajmu sali podczas kolacji obywatelskiej (części konferencji koncepcyjnej “Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce” 28.09.2010 – 29.09.2010 Warszawa   – nr zapytania ofertowego: 3/5.3/2010

We wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

1)    Gastronomia Mikołaj Miszczak (A l. Jerozolimskie 111, 02-017 Warszawa)

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez  Gastronomia Mikołaja Miszczaka (A l. Jerozolimskie 111, 02-017 Warszawa).  Wykonawca ten spełnił wszystkie warunki specyfikacji zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i był jedynym oferentem.

Protokół wyboru wykonawcy 3/5.3/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym tłumaczeń ustnych i pisemnych – nr zapytania ofertowego: 2/1.18/2010

We wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

1)    VIVALANG G.D. Kucharczyk s.c., ul. Armii Krajowej 81/41, 30-549 Kraków – 87.856,47 zł

2)    AUTOMINIUM Piotr Beluch; ul. Krupnicza 12/7, 31-123 Kraków – 83.285,74 zł

3)    GLOSATOR – Usługi Doradcze i Tłumaczeniowe; ul. Sady Żoliborskie 7a/23, 01-772 Warszawa – 66.159,39 zł

4)    Szkoła Języków Obcych LEKTOR W. Myszkowska, R. Myszkowski Sp. J; ul. Oławska 25,50-123 Wrocław – 130.110,54 zł

5)    Biuro tłumaczeń busy b service, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa – 71.351,34 zł

6)    Magdalena Kałuża Biuro Tłumaczeń SLAVICA, ul. Chopina 3/2 20-023 Lublin – 82.874,60 zł

7)    Fabryka Tłumaczeń Urszula Kaczyńska, ul. Portynicka 7A/1B, 53-031 Wrocław – 90.931,48 zł

8)    PWN.pl Sp. z o.o.; ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław – 104.483,10 zł

9)    Behlert &Behlert Tłumaczenia i Konferencje, ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków – 54.033,00 zł

10)  Quendi A. Hildebrandt ul. Bonifraterska 10 C, 00-213 Warszawa – 74.623,74 zł

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez  Behlert &Behlert Tłumaczenia i Konferencje, ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków. Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Protokół wyboru wykonawcy 2/1.18/2010

——————————————–

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego usługi:  Wynajem 2 sal szkoleniowych oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej- nr zapytania ofertowego 2/2010
Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1 – Hotel Borowina– oferta złożona w dniu 19.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
Oferta nr 2 – Hotel Palatium– oferta złożona w dniu 24.05.2010 r. w formie elektronicznej;
Oferta nr 3 –Rest Hotel– oferta złożona w dniu 25.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
Oferta nr 4 – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Konstancinie Jeziorna– oferta złożona w dniu 25.05.2010 r. w formie elektronicznej.;
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Hotel  Hotel Borowina. Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert
Oferty odrzucone: Oferta nr 2 – Hotel Palatium z powodu braku załącznika z kalkulacją usługi noclegowej

Uwaga! Treść zapytania ofertowego nr 2/1.18/2010 uległa niewielkim zmianom (aktualizacja: piątek, 14 maja 2010, godz. 13.15).

Aktualną treść zapytania pobrać można, klikając na:

Zapytanie ofertowe: 2/1.18/2010

Ze względu na tę zmianę, czas przyjmowania zgłoszeń wydłużamy do 21 maja 2010, do godziny 16.00.

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego tłumaczeń ustnych i pisemnych – nr zapytania ofertowego: 2/1.18/2010

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 2/1.18/2010

1. Przedmiot zamówienia – tłumaczenia ustne i pisemne

2. Kryterium oceny – cena

3. Termin składania ofert – 20 maja 2010 r. do godziny 16.00

Zapytanie ofertowe: 2/1.18/2010

————————————

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zakupu sprzętu elektronicznego – nr zapytania ofertowego: 1/1.18/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

Komputronik Spółka Akcyjna, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, oddział Wrocław, pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław – 24.121,84 zł

APEX SYSTEM Sp. z o.o., ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa – 25.315,00 zł

H&B Sp. z o.o., ul. Berezyńska 9 lok. 19, 03-904 Warszawa – 26.962,00 zł

ALTBIT Sp. z o.o, ul. Ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna – 22.315,00 zł (oferta wpłynęła po czasie)

PHPU Zuber, Pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław – 28.535,80 zł (oferta wpłynęła po czasie)

Atut Centrum sp. z o.o., Al. Wilanowska 363 lok. 61, 02-665 Warszawa – 29.309,28 zł

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Komputronik Spółka Akcyjna, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, oddział Wrocław, pl. Strzelecki 20, 50-224 Wrocław Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Protokół wyboru wykonawcy 1/1.18.2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu elektronicznego – nr zapytania ofertowego: 1/1.18/2010

Niniejszym ogłaszamy rozpoczecie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 1/1.18/2010

1. Przedmiot zamówienia – sprzęt elektroniczny

2. Kryterium oceny – cena

3. Termin składania ofert – 26 kwietnia 2010 r, do godziny 16.00

Zapytanie ofertowe 1/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego usługi:  “Wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie uslugi noclegowej i cateringowej”- nr zapytania ofertowego 1/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1- Centrum Konferencyjne Instytutu Rozowju Biznesu, ul. Panieńska9, 03-704 Warszawa z ceną 72 890,00zł;

Oferta nr 2- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZETOM- Jachranka Sp.z.o.o,Jachranka 76a, 05-140 Serock z ceną 55 588,72zł;

Oferta nr 3 OSW Exploris w Serocku, ul. Wyzwolenia 57, 05-140 Serock z ceną 62 895,48zł

Oferta nr 4 Pałac Zegrzyński, ul.prof. J.Groszkowskiego 3, 05-131 Zegrze-(oferta niepełna (brak terminów)

Oferta nr 5 Hotel Pan Tadeusz, ul.Cz.Miłosza 20, 05-140 Serock, (oferta niepełna-brak terminów)

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Hotel Ośrodek-Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZETOM- Jachranka Sp.z.o.o.  Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert

Protokół wyboru wykonawcy z postępowania nr 1/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej” – nr postępowania 2/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – Hotel JAN, Wojcieszyce 231, 58-560 Jelenia Góra z ceną 60.000,00 zł;

Oferta nr 2 – GEOVITA Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z ceną 63.270,00 zł.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Hotel JAN. Wykonawca ten zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert.

Protokół wyboru wykonawcy z nr postępowania 2/2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej” – nr postępowania 1/2010

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

Niniejszym informuję, iż we wskazanym powyżej postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – DPT „Mądralin”, ul. Mlądzka 1, 05-400 Otwock z ceną 4084,00 zł

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez DPT „Mądralin”, jako jedyna złożona i spełniająca kryteria postępowania.

Protokół wyboru wykonawcy z nr postępowania 1/2010