Aktualności

Rekrutacja do Programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB przedłużona!

Przedłużyliśmy termin zgłoszeń do Programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB!

Do projektu można aplikować do 3 kwietnia – biblioteki mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy online dostępny w Wirtualnym Segregatorze w zakładce Program wspierania partnerstw do końca dnia (do godz.23.59). Zapraszamy wszystkich uczestniczących w I lub II rundzie PRB z całej Polski. Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno biblioteki wiodące, jak i partnerskie.

Jak z udziału w projekcie może skorzystać biblioteka?

  • Bibliotekarze zyskają nowe umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej wspierać społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów, czy zaspakajaniu potrzeb lokalnych
  • Dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów i we współpracy z nimi możliwe będzie zrealizowanie nowych pomysłów na działalność
  • Mieszkańcy gminy będą mogli włączyć się w proces podejmowania nowych inicjatyw razem z przedstawicielami samorządu, firmami prywatnymi, czy społecznikami.
  • Miejscowości staną się bardziej atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Jak zgłosić się do programu?

Aby wziąć udział w programie, wystarczy zrealizować scenariusz spotkania partnerów – tych współpracujących lub potencjalnych! To refleksje z tego spotkania będą kryterium kwalifikacji do programu. Wnioski należy przedstawić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Wirtualnym Segregatorze, w zakładce Program wspierania partnerstw

Opis programu znajdziecie w dziale “Dla uczestników”, w zakładce Partnerstwa bibliotek – I i II runda. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szczegółowej oferty – regulaminem i standardami wsparcia.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Programie Rozwoju Bibliotek, który w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za program edukacyjny i program wspierania partnerstw. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń.