Aktualności

Rewitalizacja możliwa i trwała

Szkolenia z rewitalizacji społecznej oczami trenera – refleksje Magdaleny Popłońskiej – Kowalskiej

Szkolenia z zakresu rewitalizacji społecznej objęły całą Polskę. 17 szkoleń, ponad 40 wizyt studyjnych  przeprowadziły i nadal przeprowadzają uczestników przez obszary związane z  prowadzeniem i dokonywaniem zmian ze społecznościami lokalnymi. Zmian, które w dobie coraz różnorodniejszej rzeczywistości społecznej są konieczne. Podczas prowadzonych warsztatów uczestnicy zostali zapoznawani zarówno z metodologią tworzenia projektów rewitalizacyjnych jak również, a rzec by można przede wszystkim, z innym postrzeganiem społeczności trudnych, pracą na potencjałach osadzoną na działaniach z ludźmi a nie dla ludzi. Pracą osadzoną nie na akcyjności i eventach ale na procesowości i trwałości w dokonywaniu tychże zmian.

Różnorodność uczestników, reprezentujących nie tylko Jednostki Samorządu Terytorialnego, ale także organizacje pozarządowe stanowi niewątpliwe bogactwo i wymianę doświadczeń zarówno z perspektywy OPS jak i NGO. Połączenie energii instytucji z energią  organizacji  pozarządowych powoduje, że szkolenia są przepełnione  pomysłami, propozycjami innowacyjnych działań, co przyczynia się także  do „odczarowania”  stereotypów i ujrzenia siebie nawzajem w roli partnerów, a nie wrogów czy rywali.

Niewątpliwa wartością tego projektu edukacyjnego jest możliwość „zobaczenia” rewitalizacji w rzeczywistości podczas wizyt studyjnych, które pokazują uczestnikom, że zmiana społeczna jest możliwa i przede wszystkim może być trwała.

Szkolenia i wizyty studyjne zorganizowane zostały na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu: „Rewitalizacja społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.