Aktualności

REWITALIZACJA SPOŁECZNA – BEZPŁATNE SZKOLENIA !!

Pracujesz z zaniedbanymi, wykluczonymi społecznościami?  Zależy Ci na rewitalizacji swojej miejscowości, osiedla a nie wiesz jak  się do tego zabrać?  Chciałbyś zobaczyć jak realizuje się programy rewitalizacji społecznej? CAL zaprasza na szkolenia i wizyty studyjne!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do czerwca 2014 roku zrealizuje w dwóch etapach szkolenia i wizyty studyjne dla łącznie 350 uczestników projektu pt: „Rewitalizacja społeczna”. Jego celem jest wypracowanie standardu działań o charakterze lokalnych partnerstw, łączącego różne metody i techniki pracy socjalnej, które staną się podstawą do wdrażania działań w ramach aktywnej integracji.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia lokalnych Programów Rewitalizacji Społecznej i inicjowania partnerstw na rzecz aktywnej integracji do udziału w:

 

 SZKOLENIACH Z ZAKRESU INICJOWANIA  I WDRAŻANIA PARTNERSKICH PROGRAMÓW REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ oraz WIZYTACH STUDYJNYCH

szczegóły

formularz zgłoszeniowy               regulamin                   program szkolenia                   wszystkie terminy

 ZGŁOŚ SIĘ

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

Informujemy iż szkolenia w ramach projektu zakończyły się. Osoby, które brały w nich udział zapraszamy na wizyty studyjne w terminach:

16-17.06.2014 r. – Kraków (dla osób biorących udział w szkoleniu w Kielcach 5-7.05.2014 r.)

26.06.2014 r. – Sanok (dla osób biorących udział w szkoleniu w Rzeszowie 21-23.05.2014 r.)

27.06.2014 r. – Wadowice (dla osób biorących udział w szkoleniu w Krakowie 12-14.05.2014 r.)

Projekt  systemowy Rewitalizacja Społeczna jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.