Aktualności

REWITALIZACJA SPOŁECZNA – EDUKACJA W PRAKTYCE

Piękna wiosna za oknem a nasi uczestnicy odwiedzają w trakcie wizyt studyjnych kolejne ciekawe miejsca na mapie zrewitalizowanej Polski.


W tym tygodniu zakończy się 5-ta z cyklu około 40 wizyt studyjnych zrealizowanych dla pracowników publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej projektu „Rewitalizacja społeczna”.  Nasi uczestnicy po 3-dniowym szkoleniu podpatrują praktyczny wymiar rewitalizacji społecznej zapoznając się ze specyfiką działalności organizacji i Stowarzyszeń, które realizowały projekty Rewitalizacji Społecznej w I edycji programu.

W czasie paneli dyskusyjnych, w odwiedzanych instytucjach,  uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i wymieniać się poglądami na tematy związane ze zrealizowanymi projektami, przede wszystkim w  wymiarze lokalnym, obejmującym diagnozowanie problemów społecznych czy nawiązywania partnerstw lokalnych.

Goszczącym nas organizacjom pozarządowym, Urzędom Miast, Zakładom Aktywności Zawodowej, Spółdzielniom Socjalnym oraz fundacjom, serdecznie dziękujemy za owocne doświadczenia i szansę na pogłębienie wiedzy uczestników, która z pewnością będzie służyła praktycznemu rozwojowi.

Wizyta studyjne zostały zrealizowane przez Dział Współpracy i Szkoleń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej  CAL na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.