Aktualności

Zapraszamy na Konferencję „Aktywizacja czy Integracja”

Konferencja odbędzie się 12 października w Warszawie. Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja trwa do 30 września na stronie www.mlis.cal.org.pl.

Tematem przewodnim konferencji „Aktywizacja czy integracja?” jest próba naświetlenia kierunków zmian i (r)ewolucji jakie zachodzą w obszarze polityki i pomocy społecznej. W gronie ekspertów i praktyków postaramy się poszukać odpowiedzi na dylematy mazowieckiej polityki społecznej. Zapoznamy się z prowadzonymi działaniami oraz refleksjami dotyczącymi włączania elementów aktywnych i twórczych do codziennej pracy instytucji pomocy i integracji społecznej.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej (MFOPS). W dyskusję chcemy zaangażować jak najszersze grono pracowników socjalnych, którzy na co dzień pracują ze społecznością lokalną oraz przedstawicieli instytucji regionalnych i organizacji wspierających rozwój pomocy społecznej. Pierwszeństwo mają członkowie MOPS, dla których jest to kolejne spotkanie.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje – w PROGRAMIE.