Aktualności

“RozPRACUJ to z biblioteką”: co już za nami, a co jeszcze przed?

Minął czerwiec, przed nami wakacje, co oznacza, że już ponad pół roku biblioteki uczestniczące w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” rozpracowują zagadnienia związane z rozwijaniem i planowaniem działalności bibliotek w obszarze rynku pracy.

Od stycznia 37 bibliotek gminnych i 45 filii bibliotecznych z województw: łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie uczestniczyło w warsztatach planowania rozwoju biblioteki prowadzonych przez trenerki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – 18 czerwca zakończyła je ostatnia z grup. 119 bibliotekarek i bibliotekarzy oraz 36 przedstawicieli partnerów bibliotek – przeprowadzając m.in. rozmowy i ankiety wśród dotychczasowych oraz potencjalnych użytkowników – zidentyfikowało mocne i słabe strony swoich bibliotek oraz przeanalizowało potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Uczestnicy projektu wzięli także udział w szkoleniu e-learningowym „Biblioteczne OKNO na RYNEK PRACY”, przeprowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Celem szkolenia było dokładniejsze przyjrzenie się i opisanie lokalnego rynku pracy, by łatwiej było bibliotekarzom myśleć o przedsięwzięciach i działaniach, kierowanych do osób dorosłych poszukujących pracy bądź myślących o zmianie zawodu.

Od czerwca do końca października uczestnicy otrzymają ze strony trenera lub animatora CAL wsparcie w nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy i innymi odpowiednimi instytucjami, tak aby aktywność ta przyjęła formę „Lokalnego Partnerstwa”. Bibliotekarki i bibliotekarze podczas dwóch spotkań będą rozwijać i ukonkretniać wstępne pomysły na usługi biblioteki dotyczące rynku pracy.

Równolegle odbędą się szkolenia pt. „Jak pomagać na rynku pracy?” realizowane przez FISE. Będą to szkolenie specjalistyczne, mające na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i lokalnych działaczy w zakresie doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form wsparcia indywidualnego (konsultacji) oraz wsparcia dla grup (spotkania, warsztaty). W efekcie, biblioteka będzie mogła rozwijać swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy, który zostanie opisany w planie rozwoju biblioteki.

Projekt “RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Fundations). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.