Aktualności

„Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania”

19-20 czerwca Reguły (gmina Michałowice) były miejscem spotkań Organizatorów Społeczności Lokalnej z całej Polski. Na szóste już z kolei seminarium przyjechało 64 przedstawicieli/lek ośrodków pomocy społecznej.

Realizacja pracy środowiskowej w pomocy społecznej to długofalowy proces, którego zadaniem jest aktywizacja i edukacja osób wykluczonych oraz tworzenie w społeczności lokalnej warunków, sprzyjających odkrywaniu ukrytych potencjałów mieszkańców. Właśnie takie podejście było prezentowane podczas seminarium, współorganizatorami  którego były: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Środowiskowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, Stowarzyszenie K40, Ogólnopolski Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Krzysztof Grabka – Wójt Gminy Michałowice. Przy okazji tego spotkania Certyfikat Jakości CAL za wdrażanie modelu OSL otrzymał ŚOPS w Brwinowie.

W trakcie dwóch dni odbyły się panele dyskusyjne oraz prezentacje dobrych praktyk wdrażania modelu OSL w działania ośrodków w Michałowicach i Brwinowie. Drugiego dnia uczestnicy seminarium uczestniczyli w wizytach studyjnych. Na zakończenie odbyła się też dyskusja z refleksją podsumowującą całe wydarzenie.  Przed Forum stoją stałe wyzwania – czyli dalsza promocja metody organizowania społeczności lokalnej oraz wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń między uczestnikami Forum.

 

Opisy wizyt studyjnych:

Świetlica socjoterapeutyczna

Partnerska współpraca GOPS Michałowice i  Gminnej Biblioteki Publicznej  im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

„Klub Młodych Mam”

Koszajecki Garaż Babski i Zielony Zakątek

Społeczność lokalna Sołectwa Opacz Kolonia  

foto. Mariusz Marcysiak