Aktualności

Rusza Inkubator Inicjatywy Lokalnej

Inicjatywy sąsiedzkie takie jak obchodzony niedawno w Warszawie Dzień Sąsiada budują międzysąsiedzkie relacje i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarcie na osoby mieszkające w okolicy, a także zaczynamy interesować się sprawami swojego sąsiedztwa.

Sąsiedzkie spotkanie czy kameralny piknik to często także okazja, aby porozmawiać o ważnych kwestiach takich jak planowany remont budynku, zagospodarowanie osiedlowego skweru czy rozwiązanie problemu parkingu. W trakcie inicjatyw sąsiedzkich rodzą się także pomysły na to, co jeszcze można zrobić wspólnie w swojej okolicy, aby była ona ładniejsza, bardziej przyjazna czy funkcjonalna dla swoich użytkowników. Może warto pomyśleć o postawieniu przed budynkiem nowej ławki? Może sąsiedzi chcieliby założyć ogródek warzywny na kawałku podwórka? A może chcieliby się częściej spotykać, organizować wspólne wycieczki? To wszystko jest możliwe do zrealizowania… dzięki inicjatywie lokalnej!

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek urzędu miasta z mieszkańcami, która ma na celu wspólną realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To mieszkańcy wychodzą z inicjatywą i zgłaszają swój pomysł do urzędu. Wspólna realizacja z urzędem miasta oznacza, że każda ze stron daje coś od siebie. W przypadku mieszkańców może być to praca społeczna sąsiadów na rzecz realizowanej inicjatywy czy też wkład rzeczowy np. narzędzia, które mogą użyczyć. Natomiast w przypadku miasta – zakup usług czy produktów, niezbędnych do realizacji danego pomysłu.  Dzięki inicjatywie lokalnej w Warszawie powstały już sąsiedzkie ogródki, pchle targi, pikniki, wycieczki czy spotkania sąsiedzkie. To świetna okazja, aby kontynuować i rozwijać sąsiedzką integrację zapoczątkowaną na Dniu Sąsiada!

 

Chcesz podjąć inicjatywę i rozpocząć działanie w swojej okolicy?

Zapraszamy do udziału w Inkubatorze Inicjatywy Lokalnej!

 

O co chodzi?

Inkubator Inicjatywy Lokalnej to proces kompleksowego wsparcia wnioskodawcy nowej inicjatywy lokalnej w Warszawie – od etapu pomysłu na działanie po realizację samej inicjatywy. Celem Inkubatora jest wsparcie mieszkańców w wykorzystaniu narzędzia inicjatywy lokalnej, a także ułatwienie współpracy między mieszkańcami i przedstawicielami urzędów i jednostek m.st. Warszawy. Wsparcia w ramach Inkubatora udzielają animatorzy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Dla  kogo?

Inkubator Inicjatywy Lokalnej to narzędzie skierowane do nowych wnioskodawców inicjatywy lokalnej w Warszawie: mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych składających wnioski w imieniu mieszkańców.

Co oferujemy?

  • konsultacje z zakresu wykorzystania narzędzi współpracy m.st. Warszawy z mieszkańcami, w szczególności inicjatywy lokalnej.
  • wsparcie w zakresie opracowania koncepcji inicjatywy lokalnej, przygotowania wniosku, realizacji inicjatywy oraz sprawozdawczości.
  • długoterminowy mentoring dla wnioskodawcy inicjatywy lokalnej
  • współpraca z przedstawicielami urzędów m.st. Warszawy oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej.

Kontakt

Aby skorzystać z Inkubatora Inicjatywy Lokalnej lub uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Agatą Konarzewską – animatorką ds. wspierania środowisk sąsiedzkich.

E-mail: agatak@cal.org.pl, tel. +48 601 947 474.

 

Inkubator Inicjatywy Lokalnej jest realizowany w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.