Aktualności

Konkurs minigrantowy na wsparcie lokalnych pomysłów na terenie ZPR m.st. Warszawy!

Jeśli chcecie realizować na swoim terenie małe, ale ważne dla waszych mieszkańców lokalne inicjatywy możecie otrzymać wsparcie.Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje, instytucje oraz wszystkich zainteresowanych, działających na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy, do udziału w konkursie na wsparcie lokalnych projektów! Zwycięskie projekty mogą otrzymać dofinansowanie do 2 500 zł, a ich realizatorzy wsparcie animatora CAL w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań.
Główne założenia:
Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy (dzielnice Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek) oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe (minigranty) projektów lokalnych realizowanych przez mieszkańców. Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane co kwartał w latach 2016-2018. W sumie odbędzie się 12 edycji konkursu.
Kto może brać udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne deklarujące zamieszkanie na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
Jakie są zasady udziału w konkursie?
Działania w ramach projektu powinny być zaplanowane do zrealizowania w ciągu maksymalnie 90 dni i wpisywać się w następujące obszary:
• pobudzanie zaangażowania mieszkańców terenu objętego ZPR w sprawy lokalne,
• zachęcanie mieszkańców terenu objętego ZPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
• zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
• wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
• wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
• poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Adresatami działań powinni być mieszkańcy terenu objętego ZPR. Nabór projektów odbywać się będzie raz na kwartał, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.centrumpaca.pl.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego może wynosić od 500 zł do 2,500 zł brutto. Wsparcie finansowe w ramach projektu nie może być przeznaczone na koszty osobowe (w tym także koszty koordynacji czy administrowania projektem), a jedynie towary, materiały, usługi i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia działań w ramach projektu. W ramach każdej edycji konkursu przeznaczona jest osobna pula środków dla każdej z dzielnic na terenie ZPR (Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek) w wysokości 2,500 zł brutto (w sumie 7,500 zł brutto w ramach jednej edycji konkursu w 3 dzielnicach).
Terminy:
I edycja konkursu ogłoszona zostanie 31.03.2016 r., a nabór projektów potrwa do 14.04.2016 r. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Regulamin konkursu, wzór formularza zgłoszeniowego oraz sprawozdania z realizacji projektu znajdują się na stronie www.centrumpaca.pl/minigranty/

Spotkania:

Zapraszamy wszystkich na spotkania informacyjne poświęcone pierwszej edycji konkursu, które odbędą się:
– we wtorek 29 marca o godz. 18:00 w Centrum Społecznym Paca (ul. Paca 40),
– w środę 30 marca o godz. 18:00 w Cafe Sąsiad (ul. Ziemowita 16),
– w czwartek 7 kwietnia o godz. 18:00 w Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52).
Na wszystkie spotkania wstęp wolny!

Zostań Ambasadorem minigrantów w swojej społeczności!
Zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa lokalne do współpracy i przekazywania informacji na temat konkursu mieszkańcom, grupom sąsiedzkim i innym podmiotom działającym na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji w Warszawie. Zainteresowanych dołączeniem do sieci Ambasadorów Minigrantów prosimy o kontakt: agatak@cal.org.pl.
Dodatkowe informacje:
Organizatorem konkursu projektów jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Partnerami konkursu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Instytut Rozwoju Miast.

Więcej informacji na temat konkursu udziela Agata Konarzewska (animatorka ds. rewitalizacji)

tel. 601 947 474,

e-mail: agatak@cal.org.pl