Aktualności

Rusza program „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów”

Nasz partner Collegium Civitas wraz  z Klubem Myśli Społecznej Inicjatywy realizują projekt pt. „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów”, który skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia.

19.07.14 w Collegium Civitas w Warszawie rozpoczyna się cykl weekendowych zajęć w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Promocji Zdrowia Seniorów. Głównym zadaniem Szkoły jest zwiększenie wiedzy oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez realizację wykładów i szkoleń wokół zagadnień dotyczących tematyki zdrowotnej.

Trwający do 13.09.14 program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

Koncepcja Szkoły łączy w sposób zrównoważony wiedzę i kompetencje z zakresu nauk biologicznych i medycznych z dorobkiem nauk humanistycznych i społecznych. W programie nie zabraknie zajęć poruszających społeczno-kulturowe aspekty dbania o zdrowie. W tym cyklu znajdą się m.in. zajęcia:

  • Zdrowie i sens życia – dyskusja filozoficzna
  • Kulturowy wymiar zdrowia
  • Ewolucja a zdrowie człowieka
  • Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego

 

Ponadto, pod okiem doświadczonych lekarzy i ekspertów, Słuchacze będą mogli  pogłębić swoją widzę dotyczącą medycznych i biologicznych aspektów promocji zdrowia. W tym bloku zaplanowano m.in. następujące zajęcia:

  • Fizjoprofikaktyka i motoryka zdrowotna w wieku starszym
  • Jak radzić sobie z depresją? Problematyka zdrowia psychicznego seniorów
  • Życie seksualne seniorów czyli jak czerpać radość z życia
  • Jak przestać palić tytoń i ograniczyć picie alkoholu?

 

Ponadto zorganizowane zostaną Warsztaty dla opiekunów osób starszych, podczas których Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji opieki nad osobami starszymi, w szczególności niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. Podczas szkolenia zostanie przedyskutowanych osiem grup tematycznych:

1) Trening zdrowotny seniorów –  programy aktywności fizycznej w różnych grupach specjalistycznych (z  chorobami układu krążenia, chorobami kręgosłupa, otyłych, niepełnosprawnych itd.)

2) Organizacja pomocy społecznej dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z ośrodkami pomocy społecznej

3) Organizacja wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb medycznych dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z ośrodkami podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

4) Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

5) Organizacja wsparcia dla seniorów z zaburzeniami komunikacji – zasady opieki i organizacja zaopatrzenia m.in. w aparaty słuchowe i sprzęt optyczny

6) Środki komunikacji z otoczeniem (telefon, Internet itp.) oraz organizacja transportu dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów – zasady współpracy z jednostkami transportu sanitarnego, ośrodkami pomocy społecznej

7) Główne zagrożenia bezpieczeństwa niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów i podstawowe sposoby unikania zagrożeń – zasady współpracy z Policją, Strażą Miejską, ośrodkami pomocy społecznej, grupami samopomocy sąsiedzkiej

8) Organizacja i zasady funkcjonowania domowej opieki paliatywno-hospicyjnej

Kierownikiem merytorycznym Szkoły jest prof. dr hab. Janusz Szymborski, a wśród wykładowców są m.in. prof. Piotr Pruszczyk (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Bolesław Samoliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Lew Starowicz (Akademia Wychowania Fizycznego), prof. Witold Zatoński (Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie), dr hab. Adam Czyżewski (Muzeum Etnograficzne w Warszawie), dr hab. Elżbieta Biernat (Szkoła Główna Handlowa), dr Aleksandra Czerw (Warszawski Uniwersytet Medyczny), dr Piotr Dominik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), dr Leszek Kluba (Instytut Matki i Dziecka).

Szczegółowe informacje na temat programy Szkoły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:

http://www.senior.inicjatywy.org/

Zgłoszenia można przesyłać do 14.07.2014 r. na adres szkolenia@inicjatywy.org.