Aktualności

Rzeczpospolita Lokalna 2014

16 i 17 stycznia 2014 roku w Warszawie odbędzie się Rzeczpospolita Lokalna, wydarzenie poświęcone problematyce partycypacji publicznej w wymiarze lokalnym. Ambasadorem wydarzenia jest Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Głównym obszarem podejmowanych w jej ramach prac będzie zainicjowanie publicznej debaty dotyczącej rozwiązań systemowych wspierających partycypacyjne mechanizmy kreowania lokalnych polityk publicznych. Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu „Decydujmy razem”.

Hasło Rzeczpospolitej Lokalnej w 2014 roku to „Uwolnij wiedzę społeczności”, a co za tym idzie prezentacja różnorodności partycypacji i jej wielowymiarowego charakteru. Zakładamy, że Rzeczpospolita Lokalna będzie przestrzenią do spotkania i wymiany doświadczeń między osobami czy instytucjami/samorządami uczestniczącymi w projekcie „Decydujmy Razem” jak i innymi aktywnymi podmiotami w obszarze partycypacji publicznej – mówi Bohdan Skrzypczak, pomysłodawca wydarzenia, pedagog społeczny i prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Skąd pomysł? Historia wydarzenia

Sejm Społeczników, Bojowników i Ekspertów zrodził się ze współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2012 r . Zaangażowani byli m.in. doradca Prezydenta RP Pan Henryk Wujec i premier Tadeusz Mazowiecki, który przyjął rolę Ambasadora tego przedsięwzięcia. Za cel przyjęto zdiagnozowanie lokalnych efektów społeczno-ekonomicznych napięć i wypracowanie rekomendacji dla Rzeczpospolitej Lokalnej 2020.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, co było  wyrazem uznania dla inicjatywy, która nawiązując do parlamentarnych tradycji, stwarza znakomitą okazję do publicznej debaty. Efektem dwudniowej pracy ponad 300 uczestników było zakreślenie dwóch ważnych obszarów do dalszej pracy: partycypacji obywatelskiej i edukacji środowiskowej.

Różne punkty widzenia

Zależy nam na nawiązaniu do tradycji Sejmu, jako miejsca ścierania się różnych racji i szukania konsensusu – mówią Organizatorzy – Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić ludzi, których zaangażowanie w sferze publicznej ma często bardzo różne wymiary: bojowników, czyli osoby krytyczne wobec obecnych rozwiązań, artykułujące potrzebę zmiany, szukające alternatywnych dróg rozwoju; społeczników, czyli osoby realizujące zmianę w praktyce, próbujące odnaleźć się jak najlepiej w otaczających je realiach instytucjonalnych i finansowych, dbające o efektywność podejmowanych działań; ekspertów, czyli osoby tworzące instrumenty wsparcia, programujące zmianę, zainteresowane jej dowodami, stabilnością i efektywnością całego systemu.

Przedmiot debaty

Głównym celem tegorocznych prac uczestników wydarzenia będzie zainicjowanie publicznej i środowiskowej debaty dotyczącej kształtu rozwiązań systemowych wspierających partycypacyjne mechanizmy kreowania lokalnych polityk publicznych.

Podstawą do wypracowania rekomendacji przez uczestników Sejmu Społeczników, Bojowników i Ekspertów będzie 16 zagadnień o strategicznym znaczeniu dla wzmocnienia mechanizmów partycypacji na poziomie lokalnym. Będą to m.in.: edukacja i szkolenia związane z partycypacją publiczną, dobre praktyki, prowadzenie badań, rola mediów obywatelskich, budowa systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce czy Kanon Konsultacji Lokalnych.

Rzeczypospolita lokalna nie jest wydarzeniem zamkniętym w konkretnym czasie i przestrzeni, lecz ma wpływać na jakość debaty publicznej w Polsce, prezentując rzadko w niej obecną, lokalną perspektywę.

Zobacz poprzednią edycję: rzeczpospolitalokalna.roefs.pl

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajduję się pod linkiem:

http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/rzeczpospolita_lokalna_news.html