Aktualności

Rzeczpospolita Lokalna 2020: Kacze Bagno [WDEO]

Są takie miejsca, jak Kacze Bagno i są takie osoby jak Michał Łapiński i Kamila Kulpa. Właśnie takich ludzi będzie można spotkać podczas wydarzenia Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów. Rejestracja już trwa!

Kacze Bagno to przestrzeń, która pozwala młodym ludziom (i nie tylko) odkrywać i realizować swoje pasje. To przede wszystkim Szkoła Życia wykorzystująca autorską metodę pracy z młodzieżą. To szkoła samodzielności, kształtowania charakterów młodzieży, tolerancji, niesienia pomocy innym, współpracy, wyzwalania inicjatyw i pogłębiania umiejętności organizacyjnych.

Rzeczpospolita Lokalna to bezprecedensowe wydarzenie, przedstawiające obraz Polski widziany oczyma społeczności lokalnych. To pierwsze na tak dużą skalę spotkanie społeczników, bojowników i ekspertów – czyli osób aktywnych, działających na poziomie lokalnym z osobami, które tworzą ramy tych działań na szczeblu centralnym. Z myślą o nich tworzymy przyjazną, demokratyczną przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji i wymiany opinii; do zderzenia różnych perspektyw; a w efekcie – poszukiwania wspólnego stanowiska.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 500 osób –  lokalni liderzy i animatorzy społeczni; przedstawiciele samorządu i mediów lokalnych;  politycy szczebla centralnego: parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych; a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz biznesu.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W „RZECZPOSPOLITEJ LOKALNEJ 2020”.

WIĘCEJ O WYDARZENIU:
WWW.RZECZPOSPOLITALOKALNA.ORG
WWW.RZECZPOSPOLITALOKALNA.ROEFS.PL/
REJESTRACJA WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY