Aktualności

Seminaria dla Lokalnych Grup Działania

W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wraz z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizują projekt dotyczący pracy ze społecznością lokalną oraz jej aktywizowania.

Seminaria pt. „Metody aktywizacji, budowania kapitału społecznego, komplementarności i zintegrowania” będą realizowane we wszystkich województwach. Pierwsze realizacje będą miały miejsca w grudniu 2012r. , a następne w styczniu 2013r.

Celem projektu jest organizacja szesnastu dwudniowych seminariów z częścią warsztatową dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz pokazanie w formie publikacji przykładów działań podejmowanych przez lokalne grupy działania w dziedzinach: takich jak animowanie społeczności, budowanie kapitału społecznego oraz komplementarność i zintegrowanie. Seminaria przybliżą lokalnym grupom działania metody aktywizacji społeczności lokalnej, co z kolei wpłynie na lepsze wykorzystanie potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju.
Celem projektu jest również przekonanie lokalnych grup działania do realizacji projektów komplementarnych i zintegrowanych,  tak aby w realizację założeń lokalnej strategii rozwoju włączone były różne podmioty, które korzystać będą z wielu funduszy. Prowadzenie seminariów i towarzyszących im warsztatów wpłynie na zwiększenie elastyczności lokalnych grup działania w szukaniu innowacyjnych sposobów rozwoju obszarów wiejskich i realizacji celów, dzięki czemu zostaną wykorzystane zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszarów objętych lokalnymi strategiami  rozwoju.

Realizacja założonych celów wzmocni kapitał społeczny obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju.

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie

Nabór na szkolenia nadal jest otwarty. W razie pytań prosimy pisać pod adres e-mailowym aleksandrad@cal.org.pl. Wszystkich członków lokalnych grup działania zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do wysyłania swoich zgłoszeń  drogą internetową  pod adres e-mailowym: bogusiar@cal.org.pl.

Do pobrania:

Plan seminarium

Informacje o miejscach i terminach szkoleń