Aktualności

Seminarium: Kto jest dziś efektywnym i skutecznym przywódcą?

Jaka jest rola i znaczenie liderów społecznych w inicjowaniu postaw i działań aktywizujących środowiska lokalne? Na ile jesteśmy społeczeństwem promującym przywództwo, na ile wpływa ono na przyjmowanie postawy animującej życie publiczne? Kto w przeważającej mierze jest efektywnym i skutecznym przywódcą?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć 19 i 20 grudnia 2012 r. w Warszawie, podczas najbliższego seminarium organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”. Seminarium, którego program powstał we współpracy z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, redakcją Respubliki i Magazynu Miasta poświęcone będzie w znacznej mierze zagadnieniom liderów zmian w społeczności lokalnej, zarówno należących do przedstawicieli władzy lokalnej, jak i liderów obywatelskich oraz ich wzajemnych relacji.

Pierwszego dnia nastąpi próba odpowiedzi na pytania dotyczące modelu i roli przywództwa oraz kto jest skutecznym przywódcą: przedstawiciel władzy samorządowej, mający narzędzia do jej sprawowania, lokalny przedsiębiorca, dysponujący środkami finansowymi czy działacz lokalnej społeczności, odczytujący oczekiwania i aspiracje obywateli? Drugiego dnia pragniemy przeprowadzić debatę z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów obywatelskich, animatorów lokalnych, samorządowców na temat wzmacniania uczestnictwa i jakości partycypacji publicznej.

Zapraszamy:
Liderzy zmiany w partycypacji publicznej: samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy.
X seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu “Decydujmy razem”.
Warszawa, Collegium Civitas, redakcja Respubliki Nowej, 19-20 grudnia 2012 r.

Do pobrania: Program seminarium

Więcej informacji o seminarium:
http://www.decydujmyrazem.pl/kalendarz/seminarium_Warszawa_19_20_12_12.html

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.decydujmyrazem.pl/kalendarz/seminarium_Warszawa_19_20_12_12/formularz_19_20_12_2012.html