Aktualności

Seminarium: Media władzy czy media obywateli?

Zapraszamy na seminarium pt. “Media władzy czy media obywateli? Komunikacja i media w animacji lokalnych polityk publicznych”, które odbędzie się w dn.29-30 listopada 2012 r. w Lublinie.

To IX seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”, Działanie  5.3 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie wielu wcześniejszych seminariów pojawiał się niezmienne wątek komunikacji między władzą lokalną a obywatelami. W dzisiejszych czasach aktywny udział w tej relacji posiadają mass media, i to media tradycyjne tj. prasa, radio, telewizja, ale także w coraz szerszym zakresie media elektroniczne. Seminarium na UMCS w Lublinie będzie okazją do wymiany opinii i podzielenia się refleksją nad stanem takiej trójstronnej relacji władza-media-obywatel. Zaproszeni zostali do aktywnego udziału w tym seminarium przedstawiciele władz samorządowych, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i mediów.

Organizatorem seminarium jest Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Do pobrania: Program seminarium

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w seminarium zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu

http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/media_wladzy_czy_obywateli.html