Aktualności

Seminarium Warszawskiego Laboratorium Innowacji Lokalnych: (Proto)instytucje społecznościowe

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych zaprasza na seminarium pt. „(Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej”, które odbędzie w dniu 22 grudnia 2016 w godz. 13:00-16:00.

Seminarium jest prowadzone w ramach cyklu seminariów „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” Instytutu Studiów Politycznych PAN i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Przynajmniej od kilku lat w sferze publicznej w Polsce obserwujemy erupcję różnorodnych innowacyjnych form aktywności obywatelskiej. Komentując to zjawisko, często akcentuje się jego spontaniczność, mało sformalizowany charakter działań oraz autonomiczny sposób myślenia o partycypacji społeczno-obywatelskiej. W dyskusjach środowiskowych i w powszechnym użyciu akcentowano rozróżnienie na: sektor instytucjonalny utożsamiany z organizacjami pozarządowymi i sferę niezinstytucjonalizowaną, niekiedy określaną mianem czwartego sektora. Przedstawiany artykuł jest próbą teoretycznej analizy obszaru niesformalizowanych przejawów aktywności społecznej prowadzonej z perspektywy instytucjonalnej. Omawiane zjawiska społeczno-obywatelskie określane będą zbiorczym terminem „inicjatywy społecznościowe”, a podbudowane empirycznie poszukiwania poznawcze skoncentrowane zostaną wokół różnych aspektów i procesów (de)instytucjonalizacji. Zasadniczą tezą stawianą w prowadzonych rozważaniach jest przekonanie, że mamy do czynienia z wyłanianiem się nowej formy instytucjonalnej, określanej przez autora jako „(proto)instytucja społecznościowa”.

Termin: 22 grudnia 2016 r. godz. 13:00-16:00

Miejsce: Sala seminaryjna IPSiR UW (ul. Podchorążych 20, Warszawa).

Pobierz program

Przed seminarium prosimy o zapoznanie się z lekturą artykułu:

Skrzypczak, Bohdan (2015) (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej, w: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.) Efekt motyla Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego. Warszawa: CC, CAL, ss. 171-195. Dostępny on-line: http://instytucjonalizm.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/75/2016/12/Protoinstytucje_spolecznosciowe.pdf

O Warszawskim Laboratorium Innowacji Lokalnych.

Od kwietnia 2016 roku w Warszawie realizowany jest projekt „Warszawa Lokalnie”, będący odpowiedzią na Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, którego głównymi celami jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych m.st. Warszawy, zachęcenie mieszkańców i mieszkanek do włączenia się we wspólne działania oraz inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia.

Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych powołane w ramach „Warszawy Lokalnie” to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących swoisty „kolektyw wiedzy”. Ma ono na celu budowanie środowiska twórczego i uczącego się, które czerpie wiedzę z różnych źródeł: od badań naukowych po oddolne działania mieszkańców.  W ramach Laboratorium prowadzone są badania innowacji lokalnych w formie case studies działań lokalnych oraz badania w działaniu w społecznościach Warszawy. Wypracowana w ramach Laboratorium wiedza będzie miała charakter społeczny i publiczny, a jej wyniki publikowane będą corocznie w raportach Laboratorium oraz omawiane podczas otwartych sesji i seminariów.

Projekt „Warszawa Lokalnie” współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Więcej informacji: www.warszawalokalnie.waw.pl